Forskerne Sissel Hansen og Tatiana Rittl holder kålblader. Sammen med en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere har de vært med å finne ut at  denne typen friske og umodne planterester gir store utslipp av den sterke klimagassen lystgass. (Foto: Solveig Johnsen)
Forskerne Sissel Hansen og Tatiana Rittl holder kålblader. Sammen med en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere har de vært med å finne ut at denne typen friske og umodne planterester gir store utslipp av den sterke klimagassen lystgass. (Foto: Solveig Johnsen)

Det trengs mer nøyaktige målinger av lystgassutslipp fra landbruket

Forskere fra blant annet Aarhus Universitet, NMBU og NORSØK har avdekket at det er behov for å endre måten man regnskapsfører klimagasser fra landbruket på.

Den nåværende kunnskapen om utslipp av lystgass fra plantemateriale baserer seg utelukkende på mengden nitrogen i restene, mens avgjørende faktorer som nedbrytbarheten av plantemateriale ikke tas med. I følge forskerne gir dette et feil bilde av hvilke tiltak som bør iverksettes for å redusere utslippene. Lystgass er en svært potent klimagass på kort sikt og kan være opp mot 300 ganger mer oppvarmende enn CO₂.

- Vi er stolte over det gode samarbeidet med våre nasjonale og internasjonale partnere og de viktige resultatene, sier forsker Tatiana Rittl fra NORSØK. Nå jobber vi videre med fremtidige prosjekter for å finne måter vi kan begrense disse utslippene på.


Planterester er en ressurs i landbruket som gir organisk materiale tilbake til jorda etter dyrking og øker jordas fruktbarhet. Samtidig har de også en rolle i produksjon av bioenergi og gjenvinning av næringsstoffer. Det er stor variasjon og ulik sammensetning og egenskaper i disse restene. De kan inkludere dekkvekster, gress, gress-kløver, grønnsaker, halm, osv. De kan bestå av rester fra røtter eller fra deler av planten over jorden.

"Alt i alt er det stor variasjon i kvaliteten på avlingrester som tilføres jorden som en del av generell dyrkingspraksis," sier professor og prosjektleder Jørgen E. Olesen ved Aarhus Universitet. Avlingrester er avgjørende for å opprettholde jordens fruktbarhet, og i tillegg spiller de en viktig rolle i å opprettholde eller øke karboninnholdet i jorden. Dessverre bidrar de også til utslipp av lystgass."

På kollisjonskurs med utslippsregnskapet

Det er IPCC som lager retningslinjer for beregninger av nasjonale utslipp fra avlingsrester. Denne metoden inkluderer lystgass fra avlingrester som årlige korn- og frøavlinger, rotavlinger, grønnsaker, fôravlinger og fornyelse av gressmarker.

Avlinger som ikke er høstbare, som dekkvekster tas ikke i betraktning, Fortsetter Olesen. Han legger til at de biokjemiske egenskapene til avlingrester og nedbrytbarheten av karbon og nitrogen heller ikke er inkludert i utslippsberegningene.

"Våre studier viser at nedbrytbarheten av karbon i plantemateriale faktisk er viktigere. Det er derfor behov for en forbedret regnskapsmetode slik at oversikter er nøyaktige og tiltak for reduksjon kan være effektive".

Forskjell mellom modne og umodne avlingrester

følge forskerne kan det være betydelige forskjeller i hvor mye lystgass avlingrester avgir.

Mange ulike faktorer spiller inn når man ser på omfanget av lystgassutslipp fra avlingrester. En svært viktig faktor er konsentrasjonen av nedbrytbart karbon og nitrogen. Når konsentrasjonen er høy, øker også potensialet for å produsere lystgass.

Man ser ofte en høy konsentrasjon av både lett nedbrytbart karbon og nitrogen i umodne avlingrester, som dekkvekster, gress, belgfrukter og grønnsaker. Mens modne avlingrester som halm ikke har slike høye konsentrasjoner.

"En inndeling mellom modne og umodne avlingrester kan bidra til en mer nøyaktig vurdering av de kortsiktige effektene av avlingrester på lystgassutslipp. For de mer langsiktige effektene, det vil si år og tiår, bør vi ta hensyn til restvirkningene på jordkvalitet og nitrogeninnhold. Disse påvirkes av lokale klimatiske forhold, akkurat som jordforholdene er av betydning," sier Olesen.

Unik forskning

- Grønne planterester etter pløying av eng har et mye sterkere potensiale til å bidra til lystgassutslipp fordi de inneholder mer lettomsettelig karbon og proteiner enn døde rester som halm elle gule blad som felles om høsten, forteller førsteamanuensis Marina Azzaroli Bleken. (NMBU) Lettomsettelig karbon og proteiner er godt fôr for mikroorganismer som produserer lystgass i jorden.

Derfor var det ekstra viktig å måle utslipp fra nypløyd eng med kløverplanter, der planterester og røtter inneholder mye proteiner.

- Før dette prosjektet men det fantes ingen slike studier, fortsetter Bleken. Dette arbeidet er unikt.

Artikkelen held fram under

Målrettet reduksjon av lystgassutslipp

En inndeling mellom modne og umodne avlingrester kan være en tilnærming som, ifølge forskerne, kan forbedre nøyaktigheten av oversiktene. Dette vil også forbedre mulighetene for å målrette og finne passende reduksjonsstrategier.

"En gjennomgang av hvordan vi beregner utslipp fra spesifikke avlingrester og bestemmer riktig tid og sted for å bruke dem, krever mer forskning. Det er også viktige spørsmål i forskningen om utslipp fra avlingrester som vi fortsatt må besvare," sier Jørgen E. Olesen, som peker på behovet for mer forskning på:

  • Utvikling og validering av lystgassutslippsfaktorer for modne og umodne avlingrester
  • Vurdering av utslipp fra underjordiske rester fra høstede avlinger
  • Forbedre data om håndtering av ulike typer avlingrester, spesielt umodne rester
  • Evaluere langtidseffekter av tilførsel av avlingrester på lystgassutslipp"

Les mer:

Abalos, D., Recous, S., Butterbach-Bahl, K., De Notaris, C., Rittl, T. F., Topp, C. F. E., Petersen, S. O., Hansen, S., Bleken, M. A., Rees, R. M., & Olesen, J. E. (2022). A review and meta-analysis of mitigation measures for nitrous oxide emissions from crop residues. Science of the Total Environment, 828, 154388. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.1543¨

Abalos, D., Rittl, T. F., Recous, S., Thiébeau, P., Topp, C. F. E., van Groeningen, K. J., Butterbach-Bahl, K., Thorman, R. E., Smith, K. E., Ahuja, I., Olesen, J. E., Bleken, M. A., Rees, R. M., & Hansen, S. (2022). Predicting field N2O emissions from crop residues based on their biochemical composition: A meta-analytical approach. Science of the Total Environment, 812, 152532. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152532

Bleken, M. A., Rittl, T. F., Nadeema, S., & Hansen, S. (2022). Roots and other residues from leys with or without red clover: Quality and effects on N2O emission factors in a partly frozen soil following autumn ploughing. Science of the Total Environment, 831, 154582. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154582

Bleken, M.A. and Rittl, T. F. (2022) Soil pH-increase strongly mitigated N2O emissions following ploughing of grass and clover swards in autumn: A winter field study. Science of the Total Environment journal, 828, p. 154059. 10.1016/j.scitotenv.2022.154059

De Notaris, C., Abalos, D., Mikkelsen, M. H., & Olesen, J. E. (2022). Potential for the adoption of measures to reduce N2O emissions from crop residues in Denmark. Science of the Total Environment, 835, 155510. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155510

Lashermes, G., Recous, S., Alavoine, G., Janz, B., Butterbach-Bahl, K., Ernfors, M., & Laville, P. (2022). N2O emissions from decomposing crop residues are strongly linked to their initial soluble fraction and early C mineralization. Science of the Total Environment, 806, 150883. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150883

Olesen, J. E., Rees, R. M., Recous, S., Bleken, M. A., Abalos, D., Ahuja, I., Butterbach-Bahl, K., Carozzi, M., De Notaris, C., Ernfors, M., Haas, E., Hansen, S., Janz, B., Lashermes, G., Massad, R. S., Petersen, S. O., Rittl, T. F., Scheer, C., Smith, K. E. … Topp, C. F. E. (2023). Challenges of accounting nitrous oxide emissions from agricultural crop residues. Global Change Biology, 00, 1–10. https://doi.org/10.1111/gcb.16962

Taghizadeh-Toosi, A., Hansen, E. M., Olesen, J. E., Baral, K. R., & Petersen, S. O. (2022). Interactive effects of straw management, tillage, and a cover crop on nitrous oxide emissions and nitrate leaching from a sandy loam soil. Science of the Total Environment, 828, 154316. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154316


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.