Sandbading er en viktig  for høns (Foto: Anita Land)
Sandbading er en viktig for høns (Foto: Anita Land)

Nye publikasjoner om atferd og velferd for høns, gris, sau og kanin

Hva er god dyrevelferd og hva skal til for at dyr kan utøve sin naturlige atferd? NORSØK har gitt ut fire faginfo der de beskriver de naturlige behova hos høns, gris, sau og kanin. Publikasjonene er beregna på alle som er interessert i dyr og dyrevelferd.

Arka kan lastes ned og brukes fritt i skoler og til undervisning. Målet til forskerne ved NORSØK, Juni Rosann Johanssen og Kristin Sørheim, som er forfattere på alle publikasjonene, er å øke folks bevissthet på hva god dyrevelferd er og gi råd og retningslinjer for godt dyrehold. Hver art har sine spesielle behov og det er viktig å ha kunnskap om dette.

Høns

Sandbading er en viktig atferd for høns. De sandbader for å rense fjærdrakten sin. Synet er hønas viktigste sans. Den har store øyne som sitter på hver side av hode og gir et synsfelt på 300 grader. Høns har også god hørsel med ører under små fjærkledde lokk på hver side av hode. I økologisk kyllingproduksjon skal en bruke saktevoksende raser, det er større krav til areal og det der krav om uteareal i økologisk fjørfeproduksjon.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Høns - Atferd og velferd hos høns. NORSØK Faginfo, no. 4, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Sau

«Sauer er ålreite dyr». Sauer er fredelige, rolige og lite aggressive dyr. Sauene er opprinnelig flokkdyr med et sterkt flokkinstinkt. I en stor flokk er det gjerne mindre familiegrupper på 8-10 dyr, ofte ei eldre søye med avkom i ulik alder. Forskjellige raser kan ha litt ulik atferd. Økologisk sauehold har krav til større areal og tett liggeareal for å gi større mulighet for bevegelse og naturlig atferd.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Sau - Atferd og velferd hos sau. NORSØK Faginfo, no. 5, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Gris

Griser er aktive og intelligente dyr. De har godt fargesyn og luktesansen er svært god. Hørselen er også viktig. Lyder og lukter brukes mye i kommunikasjon mellom griser. Griser er sosiale dyr og vil leve i grupper, liker å rote i jorda og etablerer en innbyrdes rangordning i flokken. Økologiske griser skal ha tilgang til uteområde.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Gris - Atferd og velferd hos gris. NORSØK Faginfo, no. 3, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Kanin

Kaniner er svært sosiale dyr som i vill tilstand lever i store kolonier som er videre inndelt i grupper på 2-8 dyr.
Ville kaniner graver og bor i tunnelsystem under bakken. Der har hver kanin sin egen lille «hybel» hvor den har mulighet til å trekke seg unna og være litt alene. Det er viktig at kaniner har god plass, både så de får nok bevegelse og kan trekke seg unna hverandre.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Kanin - Atferd og velferd hos kanin. NORSØK Faginfo, no. No 2, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.