Rapport Ku Foto Sissel (Foto: Sissel Hansen)
(Foto: Sissel Hansen)

Et aktivt år

Årsmeldinga til NORSØK viser et år med stor aktivitet

-NORSØK, som stiftelse fylte 30 år i fjor. Det skjedde samme år som regjeringa bestemte at NORSØK skulle «gjenoppstå» med egne ansatte og egen faglig aktivitet, forteller daglig leder Turid Strøm

-Vi skal finne nye løsninger innenfor gjeldende regelverk for økologisk landbruk, og vi skal finne gode bærekraftige løsninger som gir behov for endringer av regelverket.

Stiftelsen sitt hovedmål er å fremme utviklinga av økologisk landbruk. Det skal vi gjøre gjennom forskning, utvikling og formidling. Visjonen er «NORSØK-økologisk kunnskap for landbruk og samfunn». NORSØK skal utvikle og formidle kunnskap til nytte for næringa.

Stiftelsen sin oppgave er også å bidra til god kunnskapsflyt mellom økologisk landbruk og konvensjonelt landbruk slik at det beste fra begge driftsformer kan tas i bruk for å produsere mer norsk mat på norske ressurser.

I fjor var året da Riksrevisjonen påpekte manglende innsats fra myndighetene for å øke økologisk produksjon. Samtidig økte forbruket av økologisk mat mer enn noen gang før.

-Vi er få ansatte ved NORSØK, men vil mye. Derfor har vi i 2016 brukt mye tid på dialog og samarbeid med andre institusjoner i inn- og utland. Gjennom samarbeid kan vi oppnå mye. Vi er tatt godt imot i vår nye rolle, og mange spennende samarbeidsprosjekt er under utvikling, forteller Turid Strøm.

www.norsok.no finner du oversikt over prosjektene NORSØK arbeider med.

Samtidig med at prosjekter er gjennomført, artikler er skrevet, foredrag holdt og nye prosjektsøknader skrevet, har NORSØK bygd opp igjen organisasjonen med egne ansatte, administrative rutiner og ulike formidlingsplattformer. Nettsiden www.agropub.no kommer i ny drakt i løpet av 2017.

Antall fast ansatte har økt fra 13 til 16 i løpet av 2016, forteller Turid Strøm til slutt.


Årsmelding Norsøk 2016