STARTSIDEN
Styret
 
 
 
 
Velkommen til stiftelsen NORSØK
Norsk senter for økologisk landbruk skal forvalte og drive Tingvoll Gard som et økologisk gardsbruk. Det skal legges til rette for demonstrasjoner, forskning og forsøksvirksomhet som grunnlag for å informere og synliggjøre økologisk landbruk.

Tingvoll Økopark under etablering

Tingvoll Økopark blir et spennende og særegent nasjonalt kunnskap- og opplevelsessenter
som skal tilby opplevelser som stimulerer til ei bærekraftig samfunnsutvikling.
Tingvoll Økopark skal tilby kunnskap og opplevelser i:

- Dyrevelferd
- Økologisk landbruk, mat, helse
- Hagebruk
- Sol- og bioenergi
- Villmarksliv

Visjonen er: Fra undring til begeistring
Tingvoll Økopark skal inneholde:
• Ombygd låve med ulike attraksjoner innen natur, landbruk, økologi,
   miljø og dyrevelferd
• Demonstrasjonshage til pryd og nytte inkl skolehage
• Jordtunnel med livet i jorda
• Dyreinnhegninger
• Sol- og Bioenergisenter
• Økologisk gardsdrift med fjøs
• Naturopplevelser som hjortesafari, fugleobservasjoner, klatreskog

Tingvoll Økopark skal bygges ut i flere byggetrinn. Hovedmålgruppene er barn i grunnskole og videregående skole, lærere, barnehagelærere, organisasjoner for voksne,
ungdom og barn. Parken henter besøkende fra lokalt, regionalt og nasjonalt område.

Tegninger er utarbeidet for ombygging av gamlelåven og attraksjoner på uteområdet. Som eksempel
på attraksjoner nevnes «reisen i jorden», «sommerfuglpark» og «dyretorg». Dyretorget har f. eks  ulike aktiviteter for å bidra til økt dyrevelferd hos produksjonsdyr og kjæledyr. Aktivitetene er skreddersydd ulike aldersgrupper.

Besøk ved økoparken krever aktiv deltagelse -" Learning by doing "- for å delta i de ulike attraksjonene.

I 2013 vil besøkstallet, med nåværende fasiliteter, være ca 3000. Det forventes at antall besøkende
øker i takt med utbygging av ulike attraksjoner. Forretningsplanen legger opp til 15 000 besøkende i året.
Per 25.06.13 er følgende finansiering på plass: Tingvoll kommune 7,5 mill kr, Møre og Romsdal fylkeskommune 7,5 mill kr, Staten 6 mill kr, NORSØK 7 mill kr.
Kontaktperson: Konstituert daglig leder Einar Lund ,  tlf 91197006., E-post: einarl@online.no

 

   
 
   
 
Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll Gard, 6630 Tingvoll
Tlf: 452 30 200, Faks: 71 53 44 05, E-post: norsok@norsok.no
Webansvarlig:Anita land
Copyright © NORSØK
 

 
VEDTEKTER
ÅRSMELDING 2012
ÅRSMELDING 2011
ÅRSMELDING 2010
ÅRSMELDING 2009
ÅRSMELDING 2008
ÅRSMELDING 2007
ÅRSMELDING 2006
SMÅSAMFUNNS PROSJEKTET

I god jord
I 2006 gav stiftelsen ut boka "I god jord" : NORSØK var eit vågestykke, utført av ei handfull privatpersonar. I 2006 vart aktivitetane til senteret til ein statleg forskingsintitusjon, under namnet Bioforsk Økologisk." I god jord er histiora om eit pionertiltak som opna nye vegar i norsk landbruk og miljøkamp.

BESTILL BOKA (kr 200)