Større mangfold i økologisk planteproduksjon for økt robusthet - DIVERSILIENCE

Prosjektet DIVERSILIENCE har som mål å forbedre produktivitet og robusthet i økologisk produksjon ved å utnytte variasjonen i dyrka vekster.

Vi skal utføre forskning både i Nord-Europa (Norge, Finland, Danmark) og Sør-Europa (Bulgaria, Italia, Romania, Slovenia). Vi vil studere og utnytte variasjon på ulike nivåer:

  • innen enkeltarter - ved å forbedre foredlingsmateriale med mål om å øke tilpasning til økologisk dyrking, endret klima og utfordrende abiotiske og biotiske stressfaktorer
  • innen arter - ved å utvikle evolusjonære populasjoner og sortsblandinger og teste om disse er fordelaktige for kontroll av skadegjørere og avlingsstabilitet
  • variasjon mellom arter - ved å utvikle en rekke belgvekst-baserte artsblandinger av frø- og fôrvekster og teste fordelene med disse framfor å dyrke enkeltarter i reinbestand.

DIVERSILIENCE vil utvikle nytt foredlingsmateriale og vitenskapelig kunnskap med mål om å støtte planteforedling, utvikling av heterogent materiale og design av artsblandinger for samdyrking. Prosjektdeltagerne vil samarbeide med ulike aktører i verdikjeden, både produsenter, planteforedlere og andre.
Arbeidet i prosjektet vil omfatte mange frø- og engbelgvekster: hvitlupin, luserne, soyabønne, øyebønne, hagebønne og prydbønne, i tillegg til vårhvete, bokhvete og mais. Flere andre arter i blandinger med disse vil også bli studert. Resultatene fra DIVERSILIENCE vil bli formidlet på ulike måter, til ulike målgrupper.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Prosjektleder: Åshild Ergon, NMBU
Prosjektdeltakere NORSØK:Anniken Fure Stensrud, Grete Lene Serikstad og Vegard Botterli
Samarbeidsparter: NIBIO, NLR Viken, Graminor, Maritsa Vegetable Crops Institute, Bulgaria, Agricultural Institute of Slovenia, Council for Agricultural Research and Economic (CREA), Rete Semi Rurali, Italia, National Agricultural Research, Romania, Agrologica, Danmark, Natural Resources Institute Finland (Luke) og University of Helsinki
Finansiering: Norges Forskningsråd og Core Organic
Tidsperiode: