Kystøkologi (Foto: Vegard Botterli)
Kystøkologi (Foto: Vegard Botterli)

Blå-grønt samarbeid: Verdiskapning gjennom blågrønne synergier hos regionale forskningsmiljø

Målet er å bidra til økt verdiskapning for næringslivet i Møre og Romsdal gjennom blågrønt forskningssamarbeid forankret hos regionalt eide forskningsmiljø. Dette skal blant annet gjøres gjennom tiltak som knytter næringsliv og forskning tettere sammen.

Prosjektet har to delprosjekt. I delprosjekt 1 skal vi bidra til å etablere et grunnlag for bærekraftige forvaltningsregimer som følge av klimaendring og -variasjon, samt endret bruk og betingelser i kyst-økosystemet.

I delprosjekt 2 kartlegger vi mengder og tilgjengelighet av restråstoffer innen blå og grønne verdikjeder i Møre og Romsdal, og vurderer aktuelle bruksområder innen mat, fôr og gjødsel.

Rapport her