Kvaliteten på graset er viktig i  graslandet Norge.  Blanding av kløver og gras gir god vekst og god kvalitet på fôret.  (Foto: Sissel Hansen)
Kvaliteten på graset er viktig i graslandet Norge. Blanding av kløver og gras gir god vekst og god kvalitet på fôret. (Foto: Sissel Hansen)

Dyrkingsinfo kløver

Målet med prosjektet er å formidle oppdatert kunnskap om egenskaper og bruk av kløver, både som tradisjonell engbelgvekst og som fangvekst, dekkvekst og underkultur.

Bruk av kløver er viktig i økologisk landbruk, både som proteinrik del av grovfôr, som underkultur i korn eller som dekkvekst/fangvekst. Dyrking av kløver bidrar dessuten til økosystemtjenester i form av blant annet gjødseleffekt, karbonlagring og begrenset tap av nitrogen til luft, jord og vann.
Prosjektet består av en kunnskapsinventering om ny kunnskap om kløver og hvilken betydning dette har for bruken av kløver under norske forhold. Dette gjelder særlig positive egenskaper knyttet til lystgassutslipp og karbonlagring, og bruken av kløver som dekkvekst/fangvekst/underkultur. Resultatene skal formidles, først og fremst skriftlig gjennom publikasjoner fra NORSØK, på agropub.no og gjennom artikler i fagblader.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Grete Lene Serikstad
Prosjektdeltakere NORSØK:Reidun Pommeresche og Sissel Hansen
Finansiering:Landbruks- og matdepartementet
Tidsperiode: