Korn Foto Al

Kvalitetskorn til mat – muligheter i ikke-kommersialisert norsk sortsmateriale

Mye arbeid ligger bak en ny kornsort. På vei mot markedsføring kan sortsmateriale falle fra som kunne passet for økologisk dyrking. I samarbeid med næringa leter vi etter egnet materiale i prosjektet «Kvalitetskorn».

Et mangfold av plantesorter må til for å sikre matproduksjon under endrede klimaforhold. Planteforedling består av å skape ny genetisk variasjon gjennom kryssing av linjer, utvalgsarbeid for å reindyrke nye linjer, og testing for å vurdere godkjenning som handelssort.

Norsk kornforedling vil utvikle sorter med god værresistens, sterke strå, motstand mot soppsykdommer, og gode avlinger. Kornet må ikke spire i akset, aksene må ikke knekke og falle av, og åkeren bør ikke legge seg flat før høsting. Værresistens, stråstyrke og soppresistens er viktige egenskaper i både konvensjonell og økologisk dyrking. For andre egenskaper kan vektleggingen være ulik, på grunn av svakere gjødsling og fravær av stråforkortere og plantevernmidler i økologisk dyrking.

Norsk planteforedling er under press. Det foredles ikke for ulike regioner eller produksjonsformer. Markedet er begrenset, med hard konkurranse for å få kommersialisert en foredlingslinje. Foredlingslinjer som ikke når opp i konkurransen kan likevel ha verdifulle egenskaper, og være godt egnet for dyrking i mindre intensive systemer. Et viktig mål for prosjektet «Kvalitetskorn» er å identifisere linjer med egenskaper som kan være ekstra viktige i økologisk/ekstensiv dyrking for håndverksbaking, og teste samspill mellom egenskaper og miljøfaktorer, spesielt i Trøndelag. Vi har valgt å konsentrere oss om vårhvete. Vi vil systematisere kunnskap etter testing ved ulike steds- og klimaforhold, og etablere en database med informasjon om agronomiske egenskaper og matkvalitet i sorter og foredlingslinjer. Prosjektet skal øke kunnskapen om viktigheten av genetiske ressurser innen korn, vår viktigste matplante. Vi vil bidra til utvidet sortsmangfold for å møte klimaendringene, og forsyne det norske markedet med sorter egnet for håndverksbakst og økologisk dyrking.

Prosjektet er et samarbeid mellom NORSØK, NIBIO og Graminor, ved Anne-Kristin Løes, Randi B. Frøseth og Jon Arne Dieseth. Vi samarbeider med forskningsprosjektet EXPAND, og bruker Graminors forsøksfelt med 20 foredlingslinjer av vårhvete i økologisk dyrking.


Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:Landbruksdirektoratet, foregangsfylke korn (FMLA Oppland), FMLA Nord-Trøndelag
Prosjektleder:Anne-Kristin Løes
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes
Samarbeidsparter: NIBIO og Graminor
Tidsperiode:

Publikasjoner (20)