Økologisk Brød Foto Randi Berland Img 3062 (Foto: Randi Frøseth)
(Foto: Randi Frøseth)

Økologisk hvete fra jord til bord

30. juli fra 10.00- 20.30: Fagdag om vårhvetesorter i Trøndelag.

Målet er å finne sorter som egner seg under trønderske vekstforhold og som gir mel med ønsket kvalitet til håndverksbaking. Mandag 30. juli inviteres alle interesserte forbrukere og produsenter til en fagdag der vi får høre om dyrkingsegenskapene og bakeegenskapene til de ulike sortene. Vi skal se på kornplantene i felt, men også få med oss fjorårets avlings- og kvalitetsresultater, inkludert prøvebaking. Kan vi smake forskjell på sorter og dyrkingssted?

Del 1

Sted: Steinkjerområdet. Oppmøte på Rise gård, Steinkjer (se kart)

10.00 Orientering om Rise gård v/gårdbruker Ole Petter Riis

10.10 Vi ser på forsøksfelt med 25 linjer og sorter av vårhvete - vekst, utvikling og forskjeller v/rådgiver Jørn Brønstad, NLR, og hveteforedler Jon Arne Dieseth, Graminor.

10.45 Vi forflytter oss til Bjerkem gård i Henning (se kart).

11.00 Befaring på forsøksfelt med vårhvete v/rådgiver Jørn Brønstad og hveteforedler Jon Arne Dieseth

11.30-13.00 Lunsj på Bjerkem med orientering om 1) Gullimunn AS v/Torunn Hernes Bjerkem og 2) Fjorårets vårhveteforsøk v/forsker Randi Frøseth, NIBIO, og hveteforedler Jon Arne Dieseth, Graminor.

Del 2

Sted: Skjetlein. Oppmøte ved Skjetlein grønt kompetansesenter, Leinstrand (se kart)

16.00 Befaring på forsøksfelt med 25 linjer og sorter av vårhvete v/rådgiver Anders Eggen, NLR, og hveteforedler Jon Arne Dieseth, Graminor.

17.00 Orientering om prosjektet Kvalitetskorn og mål for økologisk kornforedling v/forsker og prosjektleder Anne-Kristin Løes, NORSØK.

17.15 Hvordan takler høsthvete møtet med Kong Vinter? v/forsker Anne Kari Bergjord Olsen, NIBIO.

17.45 Fjorårets resultater ved utprøving av 25 vårhvetesorter og linjer i Trøndelag v/forsker Randi Frøseth og hveteforedler Jon Arne Dieseth

18.15 Pause med mat (pizza)

18.30 Resultater av prøvebaking med mel fra 20 ulike vårhvetsorter og foredlingslinjer fra feltene i Trøndelag i 2017 v/mikrobiologi og håndverksbaker Caroline Lindö

19.15 Brødutstilling og prøvesmaking. Kan vi smake forskjell på sorter og dyrkingssted?

19.45-20.30 Spørsmål og samtale

Påmelding: SMS til 96227372 (Anne-Kristin Løes). Oppgi e-postadresse og om du deltar på del 1, del 2 eller hele fagdagen. Dette av hensyn til servering. Ingen deltakeravgift.

Artikkelen fortsetter under

Prosjektet «Kvalitetskorn» (2016-2018) vil øke tilbudet av hvetesorter egnet for økologisk dyrking og håndverksmessig bakst. I feltforsøk i Trøndelag 2017 og 2018 prøver vi ut 25 eldre sorter og lovende nye linjer sammen med aktuelle referansesorter. Kornet blir undersøkt for bakekvalitet.

Prosjektet er et samarbeid mellom NORSØK, NIBIO og Graminor, og støttes av Landbruksdirektoratet, foregangsfylke korn (FMLA Hedmark og Oppland) og FMLA Trøndelag.