Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (th) er fornøyd med jobben som er gjort på Tingvoll og ved Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Daglig leder i NORSØK, Turid Strøm og styreleder i NORSØK Gunnar Waagen er glad for at arbeidet de gjør blir satt pris på. (Foto: Anita Land)
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (th) er fornøyd med jobben som er gjort på Tingvoll og ved Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Daglig leder i NORSØK, Turid Strøm og styreleder i NORSØK Gunnar Waagen er glad for at arbeidet de gjør blir satt pris på. (Foto: Anita Land)

Mer penger til NORSØK

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er så fornøyd med arbeidet som er gjort ved Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) at har velger å legge inn 2 millioner kroner ekstra til senteret til neste år. Dette er en betydelig styrkning av kompetansemiljøet på Tingvoll.

-Dette var overraskende og veldig gledelig, sier daglig leder ved NORSØK Turid Strøm om nyheten Dale kom til Tingvoll med i dag.  Fra før har NORSØK ei bevilgning på 5 mill kroner fra Landbruks- og matdepartementet, som tilsvarer 25 % av en omsetning på 20 mill kr i 2017. Etter å ha drevet selvstendig i ett og et halvt år, har antall ansatte økt fra 12 til 18.

-Vi lyser ut flere stillinger i høst fordi vi har god tilgang på forskningsprosjekt, sier Strøm. Hun understreker at grunnen til at NORSØK greier å hente inn mye prosjektmidler er den høye kompetansen til de ansatte og at det viser seg at NORSØK er attraktiv som samarbeidspart i forskningsprosjekt.

Samarbeid, samarbeid og samarbeid

Å være liten gir visse utfordringer, men også mange fordeler. Det er kort vei fra idé til handling i en liten organisasjon, sa Strøm. I tillegg har vi lyktes godt med å skape samarbeidsrelasjoner med regionale, nasjonale og internasjonale fagmiljø.. Vårt motto er samarbeid, samarbeid og samarbeid

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sa at kombinasjonen av det faglige arbeidet og formidlinga som NORSØK gjør, er viktig for landbruket. Dale fikk omvisning og orientering om biogassanlegget, fjøset, Tingvoll Økopark og NORSØK sin aktivitet på Tingvoll torsdag ettermiddag. Han tok seg god tid i den travle valgkampen og var synlig fornøyd med det han så og hørte.

Styreleder i NORSØK, Gunnar Waagen, mener at de 2 millionene ekstra som ministeren har lagt inn i budsjettet er svært viktig for kompetansemiljøet på Tingvoll. 
-Dette gjør at vi kan fortsette det gode arbeidet og øke staben, sa han.