Fra venstre veterinær Berit Marie Blomstrand som skal ta en doktograd. Til høyre og sivilagronom Rosann Johanssen
Fra venstre veterinær Berit Marie Blomstrand som skal ta en doktograd. Til høyre og sivilagronom Rosann Johanssen

NORSØK har styrka staben innen husdyrforskning

Veterinær Berit Marie Blomstrand og sivilagronom Rosann Johanssen styrker staben innen husdyrforskninga på NORSØK. Begge ble ansatt på Tingvoll i sommer. Berit skal ta en doktorgrad med temaet parasittkontroll hos drøvtyggere. Hun skal se på naturlige fôrtilskudd som middel mot mage-tarmparasitter hos drøvtyggere.

Doktorgraden er knyttet opp mot det treårige prosjektet BarkCure. Målet med prosjektet er å vurdere det antiparasittære potensialet til kondenserte tanniner i bark fra norske bartrær.


Rosann Johanssen er ansatt som forsker innen husdyrfag. Hun ser på dyrevelferd hos husdyr i ulike driftsopplegg. Blant annet ser hun på renhet og dyrevelferd hos storfe på dypstrø av flis kontra halm. Prosjektet heter «Dypstrø av flis til storfe ─ dyrevelferd, resirkulering av næringsstoff og redusert avrenning» I tillegg jobber hun med problemstillinger knytta til adskillelsen av ku og kalv.

Hun er også tilknytta prosjektet som skal finne gode og gjennomførbare løsninger for å tilfredsstille EU- sitt regelverk om 50 % tett gulvareal i økologisk sauehold. Rosann er også knytta til prosjektet som undersøker om kortison i ull fra sau og kortikosteron i fjør fra kylling kan være en egna indikator for å måle kronisk stress hos disse dyreartene.