Img 9056 Turid Strom

NORSØK klar for innsats for økologisk landbruk

Satsinga på økologisk produksjon og forbruk i Norge er altfor dårlig, påpeker riksrevisor Per Kristian Foss. Han mener at Norge bør se til nabolanda, og kaller satsinga her i landet «en dråpe i havet».

Dette kom fram da Riksrevisjonens rapport om økologisk landbruk i Norge ble presentert i dag.

Daglig leder for Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Turid Strøm, støtter riksrevisoren i denne vurderinga. Hun mener innsatsen for økologisk produksjon og forbruk må økes betraktelig. Hun er også enig i at de gardbrukerne som vil drive økologisk må få mer stabile og bedre rammevilkår, slik Riksrevisjonen påpeker.

Foss sa det er et paradoks at Stortinget, som har et mål om 15% forbruk og produksjon i 2020, at det kun i ¼ av tilfella i offentlige innkjøp blir stilt krav om at økologisk mat skal inngå i tilbudet.  Han understreka at det finnes hederlige unntak og nevnte økosatsinga i Forsvaret.

 – Økologisk landbruk er ment å være en spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, men nå går produksjonen i negativ retning. De offentlige tiltaka er ikke gode nok til å øke den økologiske produksjonen, og regelverket er komplekst og uoversiktlig, sa riksrevisor Foss under lanseringa av rapporten.

Forskning innen økologisk landbruk

-Vi trenger institusjoner som er dedikerte til innsats innen forskning og formidling for å øke økologisk produksjon og forbruk, sier Turid Strøm. Hun mener også at det er viktig at det utvikles egne forskningsprogrammer som lyser ut midler til forskning innen økologisk mat og forbruk. Det har våre naboland Sverige og Danmark gjort med godt resultat i flere år. Begge disse landene har en satsing på forskning innen økologisk landbruk som er 10 ganger høyere enn i Norge.

– Fra forskningsmiljøet som jeg nå leder, har vi kommet med innspill på områder vi bør forske mer på innen økologisk landbruk, men dessverre ikke nådd fram, sier Strøm.

NORSØK har fra nyttår blir reetablert som forskning- og formidlingssenter innen økologisk landbruk og forbruk, og har en viktig rolle i utviklinga av økologisk landbruk i Norge framover. Det er store deler av forskning og formidling som tidligere lå under avdelinga i Bioforsk Økologisk som nå er overført til NORSØK, som i dag har 15 ansatte. Tidligere Bioforsk Økologisk blir i rapporten trukket fram som en viktig aktør for å utvikle og formidle kunnskapen om økologisk landbruk.

Ambisiøst mål

Målet om 15% produksjon og forbruk av økologiske varer i Norge er ambisiøst, men ikke urealistisk, mener Turid Strøm. Målet må følges opp av gode og stabile virkemidler for gardbrukerne og økt innsats innen forskning og formidling i hele verdikjeden. 

LENKE

Riksrevisjonen: Økologisk landbruk er langt frå målet om 15 prosent i 2020, og produksjonen går ned