Fra venstre forsker Grete Lene Serikstad, NORSØK, forsker Herman de Boer og doktorgradstudent Jelmer Zandbergen fra Wageningen Universitet, forsker Nick van Eekeren, Louis Bolk Institutt og forskningstekniker Anne de Boer, NIBIO.  (Foto:  Pommeresche, NORSØK)
Fra venstre forsker Grete Lene Serikstad, NORSØK, forsker Herman de Boer og doktorgradstudent Jelmer Zandbergen fra Wageningen Universitet, forsker Nick van Eekeren, Louis Bolk Institutt og forskningstekniker Anne de Boer, NIBIO. (Foto: Pommeresche, NORSØK)

Mye å samarbeide om med Nederland

Vi har mye å samarbeide om innen forskning og utvikling innen økologisk landbruk, sier forsker Grete Lene Serikstad etter at hun nylig besøkte Louis Bolk Instituttet i Nederland

Louis Bolk Instituttet i Nederland arbeider med økologisk landbruk og mat gjennom forskning, utvikling og rådgivning. Et av temaene som ble diskutert var kløvertretthet, som er et økende problem i Nederland.

 -NORSØKs prosjekt på kløvertretthet omfatter innhenting av kunnskap fra andre land, så dette var nyttige samtaler, sier Serikstad

I tillegg til Serikstad var forsker Reidun Pommeresche fra NORSØK og forsøkstekniker Anne de Boer, NIBIO med på møtene i Nederland. De møtte forskerne ved Louis Bolk Instituttet under sitt besøk og representanter fra landbruksuniversitet i Wageningen.

Delegasjonen fra Tingvoll diskuterte videre samarbeid med direktøren for instituttet, Jan Willem Erisman. I samtalen kom det fram at det er flere temaer som begge instituttene arbeider med. Dette gjelder f.eks. innen husdyrvelferd og –helse og alternative kilder til proteinfôr. Det er derfor ingen tvil om at det er gode muligheter for nærmere samarbeid, gjerne sammen med andre tilsvarende institusjoner i Europa. Først ut vil være forsker Nick van Eekeren, som kommer til Tingvoll i september.

Tema omkring jord og jordkultur ble også diskutert. De nederlandske forskerne har lang erfaring med å formidle kunnskap om dette til bla. bønder, noe som er en viktig oppgave også for NORSØK.

Louis Bolk Instituttet ligger i landlige omgivelser i Driebergen i Nederland. Som NORSØK, arbeider de med økologisk produksjon fra jord til bord.  Organiseringen som sjølstendig og uavhengig institusjon ligner også på NORSØK. De om lag 40 ansatte bruker arbeidsmetoder som er i tråd med prinsippene for økologisk produksjon, som deltagende forskning og systemtenkning. Instituttet samarbeider med universitet, andre forskningsinstitutter, organisasjoner og firma i inn- og utland. Arbeidsområdene omfatter blant annet jordkultur, planteforedling, husdyras helse og velferd, biodiversitet i landbruket og ernæring/helse.