Kan tap og sykdom hos sau ha sammenheng med arvelige egenskaper? (Foto: Berit Blomstrand)
Kan tap og sykdom hos sau ha sammenheng med arvelige egenskaper? (Foto: Berit Blomstrand)

Kan det vere ein samanheng mellom tap av lam på beite og genetikk?

Prosjektet "Lokale avlsmål for meir robuste sauer" skal undersøkje om det er ein samanheng mellom sjukdom og tap av lam på beite og arvestoffet hos dyra, og om det difor kan vere aktuelt å forske meir på om det kan utviklast lokale avlsprogram og avlsstrategiar for å redusere tap og liding hos dyra.

Lokale og nasjonale avlsmål

Avlsmåla er i stor grad nasjonale og tek lite omsyn til samspelet mellom genar og miljø over tid. Nyare forsking viser at tradisjonelle avlsmål for høg produksjon ikkje nødvendigvis er det beste for sauehaldet i utmarka, og at det trengst meir forsking nettopp på sau. Vi har valt ut nokre typiske kommunar i Møre og Romsdal med store tap og variert sjukdomsbilde og tapsårsak. Vi vil hente inn data frå fleire år både frå sauekontrollen og som noteringar frå bøndene. Desse dataene vil bli analysert statistisk for å finne ut om det er samanhengar mellom sjukdom/overleving, miljøfaktorar, rase eller line innan rase.

Kvifor undersøkje for samanhengar mellom tap og arv?
Dersom vi finn slike samanhengar, vil det vere utgangspunkt for å gå vidare med eit større forskingsprosjekt der nasjonal og internasjonal ekspertise innan genetikk og avl vil bli kopla på. Det nåværende prosjektet vil bli gjennomført av NORSØK i samarbeid med lokale organisasjonar i landbruket, og vi vil knyte til oss ei ekspertgruppe innan avl og genetikk for å delta i analysearbeid og vurderingar. Deltakarane i denne ekspertgruppa og deira organisasjonar vil vere aktuelle samarbeidspartar i ein eventuell hovudsøknad.

Prosjektnummer:RFF M&R 350150
Prosjekteigar:NORSØK
Prosjektleiar:Berit Marie Blomstrand
Prosjektdeltakarar NORSØK:Rosann Johanssen
Samarbeidspartar: NOFIMA
Finansiering: Regionalt forskningfond Møre og Romsdal
Tidsperiode:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.