Seban heading

Senter for bærekraftig utvikling innen arealforvaltning og naturmangfold - SEBAN

Senteret vil oppfylle mål for berekraftfylket Møre og Romsdal, i partnarskap med dei andre kompetansemiljøa som er etablerte i fylket.

Auka krav til dokumentasjon av naturmangfald, berekraftig arealbruk og konsekvensar av inngrep, krev betre metodar for å sikre gode nok og effektive plan- og byggesaksprosessar.

  • Kommunane etterspør kunnskap om arealforvalting og naturmangfald og gode kriterium for vurderingsgrunnlag.
  • Dei grøne og blå verdikjedene og reiselivet utgjer ein stor og viktig del av næringslivet i Møre og Romsdal. Desse næringane er avhengige av naturgrunnlaget.
  • Vi treng eit forsterka fokus på arealforvalting og naturmangfald for å sikre at naturressursane kan gi auka verdiskaping i framtida.

Senteret skal:

  • Styrke og dele kunnskap om arealressursar og naturmangfald.
  • Vidareutvikle indikatorar for berekraftig arealbruk i dialog med kommunar og næringsliv.
  • Formidle konsekvensar for naturmangfaldet av endra arealbruk ved praktiske utprøvingar.
  • Bidra til berekraftig næringsutvikling gjennom positivt samspel med næringsaktørar.
  • Søke gode løysingar i målkonfliktar, gjennom dialog og kunnskap om ulike interessentars planar og bruk av areal.
  • Engasjere ungdom til refleksjon og forståing for berekraftig utvikling gjennom praktisk retta opplegg i samarbeid med dei vidaregåande skolane.
  • Spre kunnskap om areal og naturmangfald hos ulike målgrupper; noko som igjen vil føre til auka engasjement for berekraftig samfunnsendring.

Tingvoll Økopark står saman med NIBIO Tingvoll, Miljøfaglig utredning, NORSØK og Tingvoll kommune bak dette initiativet. Alle aktørane har tilsette lokaliserte på Tingvoll.

Les meir på prosjektet si nettside!

Prosjektnummer:2021-0521, Møre og Romsdal fylkeskommune
Prosjekteigar:Tingvoll Økopark
Prosjektleiar:Liv-Randi Røyset
Prosjektdeltakarar NORSØK:Turid Strøm og Vegard Botterli
Samarbeidspartar: NIBIO og Miljøfaglig utredning (MFU)
Finansiering: Møre og Romsdal Fylkeskommune, Tingvoll Kommune, Sparebanken Møre og NEAS
Tidsperiode:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.