Økologisk veksthusproduksjon under omstilling. (Foto: Susanne Friis Pedersen)
Økologisk veksthusproduksjon under omstilling. (Foto: Susanne Friis Pedersen)

Økologisk tomat og agurk veksthusproduksjon med bakkekontakt

Økologisk veksthusproduksjon skal bli mer i tråd med de økologiske prinsippene. Dette medfører at drivhusvekster skal dyrkes i jord med bakkekontakt, vekstskifte og lavt input av innsatsfaktorer. Dette prosjektet omhandler fortrinnsvis tomat og agurk.

Prosjektets formål er å belyse næringsaktørers utfordringer og bidra til løsninger i forbindelse med iverksetting av revidert regelverk for økologisk veksthusproduksjon.

Eksisterende og kommende aktører innen veksthusnæringen kontaktes for å gi et bilde av situasjonen og status på omstilling til revidert økologisk regelverk.

Det løftes frem eksempler som i høyere grad tilgodeser de økologiske prinsippene og er i tråd med kommende regelverk. Eksemplene kommer fra gartnerier, rådgivning og forskning der det allerede er lykkes med å finne gode løsninger. Eksempelvis:
dyrkingsteknikker som grønnpoding og samdyrking

  • byggetekniske løsninger som er tilpasset agurk og tomat som vokser i jord med bakkekontakt
  • bruk av lokale ressurser til jordforbedring og næringsforsyning
  • valg av sorter tilpasset dyrking i jord med bakkekontakt
  • egnede vekstskifter.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Susanne Friis Pedersen
Prosjektdeltakere NORSØK:Kirsty McKinnon
Samarbeidsparter: Sogn Jord- og hagebruksskole og Norsk gartnerforbund
Finansiering:Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: