Kan bladprotein av kløvergrasblanding bli fôr for svin? (Foto: Sissel Hansen)
Kan bladprotein av kløvergrasblanding bli fôr for svin? (Foto: Sissel Hansen)

Norskprodusert økologisk fôrprotein til svin

Hovedmålet er å fremskaffe og formidle kunnskap om norsk produksjon av økologisk fôr som vil bidra til å sikre proteinforsyningen i økologisk svinehold i henhold til nytt økologiregelverk.

Prosjektet skal skaffe kunnskap om økologisk dyrking av oljevekster og utvikle metoder for å gjøre bladprotein fra kløvergrasblandinger til en fôrråvare for gris. I tillegg skal det beregnes fôrrasjoner basert på 30 % eller 100 % norske råvarer og som inneholder rapskake og bladprotein. NORSØK skal i hovedsak jobbe med å finne ut hvordan tilpasninger til fremtidige krav om norskprodusert fôr påvirker økonomien i slaktesvinproduksjonen og bidra med formidling av resultatene i form av informasjonsvideoer.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NIBIO
Prosjektleder:Martha Ebbesvik
Prosjektdeltakere NORSØK:Vegard Botterli
Samarbeidsparter: NIBIO, Ruralis, NLR og FK Fôrutvikling BA
Finansiering:Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: