Lavverdiull til planteproduksjon – utprøving av ullpellets som gjødsel

Mye ull nedklassifiseres i Norge i dag, hovedsakelig ull fra pigmenterte sauer. Ofte blir denne ullen kastet eller brent. Ull er et næringsrikt materiale og kan derfor brukes som gjødsel.

Målet for prosjektet er å gi nedklassifisert ull økt verdi gjennom resirkulering som gjødsel. Fra et bærekraftsperspektiv og som en strategi for bedre sirkulærøkonomi er det gode grunner for å resirkulere nedklassifisert ull tilbake til landbruksjord.

Ull brytes forholdsvis raskt ned i kontakt med jord og kan i prinsippet brukes ubehandlet som et jordforbedringsmiddel eller som gjødsel. Som pellets er ull mer anvendelig, både ved omsetning og i praktisk bruk. For en stadig økende andel dyrkere med kjøkkenhage, skolehage, andelslandbruk eller markedshage, er gjødselprodukter som er lette å håndtere etterspurt og ullpellets kan være et godt alternativ.
I prosjektet skal vi teste ut ullpellets i eng, til potteproduksjon av blomster og tomat og i tillegg undersøke nedbrytningstid og næringsfrigjøring over tid.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:RFF 326623
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kirsty McKinnon
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes
Samarbeidsparter: NLR, Kvalsund Gartneri, Ull-dorado, Tingvoll Ull og Norilia AS
Finansiering: RFF Møre og Romsdal
Tidsperiode: