Ved hjelp av sauen får vi kjøtt og fiber fra utmarka.  (Foto: Rose Bergslid)
Ved hjelp av sauen får vi kjøtt og fiber fra utmarka. (Foto: Rose Bergslid)

Bærekraftig mat og klær fra sau på utmarksbeite

AMAZING GRAZING

Prosjektets hovedmål er å skaffe tilveie ny kunnskap om hvordan sau på utmarksbeite kan være del av et bærekraftig produksjonssystem for mat og fiber (tekstiler). Videre skal det jobbes med ulike aktører for å øke verdiskaping i verdikjeden.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:319396 – KSPSAMARBEID20 (Forskningsrådet)
Prosjekteier:NIBIO
Prosjektleder: Lise Grøva, NIBIO
Prosjektdeltakere NORSØK:Rose Bergslid
Samarbeidsparter: Årolilja Svedal Jørgensrud og SIFO/Høgskolen i Oslo og Akershus
Finansiering:Norges Forskningsråd
Tidsperiode: