Høsting av poteter i Skolehagen (Foto: Vegard Botterli)
Høsting av poteter i Skolehagen (Foto: Vegard Botterli)

Skolehage

Skolehagen ved NORSØK gir elever ved barne- og ungdomsskolene i Tingvoll mulighet til å lære om plantedyrking og bærekraftig mat.

NORSØK har i mange år driftet en skolehage. Hagen er arena både for undervisning av elever i grunnskolen og for kursaktivitet rettet mot lærere og barnehageansatte. I skolehagen lærer elevene om økologiske kretsløp, om hvordan alt henger sammen og om bærekraftig kosthold basert på lokale ressurser. Elevene blir kjent med et mangfold av kulturvekster og følger mange av dem fra frøstadiet til plantene er ferdigutviklet og klar for matfatet. I prosjektet skriver vi artikler og temaark med pedagogiske tips som inspirasjon for skolehager rundt i landet. I tillegg arrangerer vi kurs og seminarer.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektdeltakere NORSØK:Reidun Pommeresche og Vegard Botterli
Samarbeidsparter: Grunnskolen i Tingvoll
Finansiering:Tingvoll Kommune, Landbruks og matdepartementet
Tidsperiode: