Jordbær behandlet med ozonert vann, friske bær til venstre og bær med gråskimmel til høyre (Foto: Atle Wibe)
Jordbær behandlet med ozonert vann, friske bær til venstre og bær med gråskimmel til høyre (Foto: Atle Wibe)

Ozonert vann mot Botrytis (gråskimmel) i jordbær - OzO-bOt

Mange bærprodusenter sliter med betydelige skade etter soppsykdommer. Finnes det noen hjelpemidler som kontrollere slike sykdommer og heller ikke etterlater noen uønskede reststoffer?

I Møre og Romsdal dyrkes det bær på mer enn 1 000 daa hvorav jordbær er den aller viktigste bærsorten. I Norge dyrkes det jordbær på om lag 13 000 daa. Bærsykdommen gråskimmel forårsaket av muggsoppen Botrytis spp. kan gi store avling- og kvalitetstap i produksjon av jordbær verden over. Derfor blir det innen konvensjonelt landbruk brukt store mengder sprøytemidler for å hindre sykdomsutvikling. Innen økologisk dyrking av bær er det få hjelpemidler for å kontrollere denne soppsykdommen noe som er med å hindre utviklingen av økologisk produksjon. I dette prosjektet vil et det derfor bli testet om behandling av plantene med ozonert vann kan hindre utviklingen av gråskimmel. Ozon er et sterkt oksidasjonsmiddel som bryter ned virus, bakterier og soppsporer. Halveringstiden til ozon (O3) løst i vann er 20-30 min og nedbrytningsproduktet er rent O2. I et forprosjekt (2017) fikk vi lovede resultater ved en behandling med ozonvann av jordbærplanter i felt. Nå skal vi gjøre mer grundige forsøk for å dokumentere effekten på sykdomsutviklingen på jordbærene. Vi skal også teste ut ny teknologi som bidrar til at ozon blir mer stabilt i vann før applisering på plantene. Feltforsøkene vil finne sted i Valldal.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:314677 (RFFM&R)
Prosjekteier:Redox AS
Prosjektleder:Atle Wibe
Prosjektdeltakere NORSØK:Atle Wibe
Samarbeidsparter: Landbruk Nordvest og NIBIO
Finansiering:Regionalt forskningsfond Møre og Romsdal, REDOX, NORSØK, Landbruk Nordvest, NIBIO
Tidsperiode: