Ombygging av biogass-anlegget på Tingvoll gard - termofil prosess og FoU-råstoff

NORSØK skal bygge om biogassanlegget tilknyttet Tingvoll gård. Anlegget bruker husdyrgjødsel fra gården. Det er behov for forsking og utvikling både på effekt av temperatur og vurdering av andre råstoff som kan bidra i produksjonen.

NORSØK skal sette inn en ny biogassreaktor som både kan kjøres mesofilt og termofilt og som ellers legger til rette for å vurdere andre råstoff enn husdyrgjødsel. Det er lagt vekt på å forenkle anlegget samt å forbedre varmetilførsel, gjenvinning og å redusere varmetap. Anlegget på Tingvoll gard har en god del av infrastrukturen på plass, noe som gjør at man kan få opp et testanlegg til en relativt lav kostnad. NORSØK har også god eksisterende kunnskap om drift av biogass-anlegg. Det nye anlegget skal også å brukes til opplæring. Anlegget er blant annet koblet sammen med et mindre tracker-basert solcelle-anlegg på 9 kWp for å se på muligheten for produksjon av fornybar energi fra flere egne ressurser.