Pilot gårdsbiogass - prosessoppfølging og utvikling

Inge Hoemsnes har som en av få gårdbrukere i Norge investert i eget anlegg for gårdsbiogass på Indre Hoemsnes i Aureosen i Hustadvika kommune. Anlegget trenger noe innkjøringstid både med tanke på å oppnå optimal gassproduksjon og for utnyttelse av gassen. NORSØK skal hjelpe til å forbedre ytelsen i anlegget.

Anlegget til Inge Hoemsnes er interessant for mange. Det er bygd av MMG Konsult fra Sverige.. I prosjektet skal det måles prosess-parametre som gjødselsegenskaper, pH, og fettsyreinnhold for substratet i reaktoren, samt gassproduksjon og utnyttelse av energien.

Dette vil kunne gi utvikling av anlegget til Inge og gi et godt grunnlag for kompetanseoverføring til andre i Møre og Romsdal og nasjonalt som ønsker eget anlegg. Økt kunnskap om prosessen, energibehov for prosessen, energiutnyttelse, og effekt av bruk av biorest hos aktørene i fylket vil bidra til utvikling av eksisterende anlegg og å legge til rette for nye etableringer.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:RFF2020-0213
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Prosjektdeltakere NORSØK:Lovise Johanne Sæter
Samarbeidsparter: Inge Hoemsnes, Landbruk Nordvest og MMG Consult
Finansiering:RFF, Møre og Romsdal fylkeskommune, Inge Hoemsnes
Tidsperiode: