Etablering av kompetansenav for biogass som støttefunksjon for regionale aktører som tilbyr landbruksnæringen rådgiving innen etablering og drift av biogassanlegg.

Det er økende interesse for biogass i Norge. Et av tiltakene for å redusere utslipp fra landbruket er å bygge biogassanlegg basert på husdyrgjødsel. Det er stort behov for rådgivning på biogass. Et samarbeid mellom aktører med kunnskap om biogass skal bygge opp denne rådgivningstjenesten.

Målet med prosjektet er at det skal etableres et nasjonalt kompetansenav innen biogass med husdyrgjødsel som substrat, med særskilt fokus på å trekke ut og samordne oppdatert kunnskap fra aktører som har prosjektert og bygd anlegg, samt fra eget rådgivingsarbeid. Prosjektet vil studere både gardsanlegg og større anlegg basert på husdyrgjødsel. Målet er at arbeidet vil gi rådgivere i NLR det kunnskapsgrunnlaget som skal til for å gjøre gode vurderinger og bidra til realisering av biogassanlegg i sin region.

  • Landbruk Nordvest og NORSØK vil samarbeide om samordning av kunnskap for å etablere kompetansenavet for biogass.
  • Norges vel hjelper i dag bønder som vurderer biogass på egen gard og vil med sin portefølje bidra med oppdatert og relevant informasjon som kan brukes til utvikling av prosjekteringsverktøy og opplæring av rådgiverne i Norsk landbruksrådgivning.
  • NLR skal ha hovedansvaret for kontakt mot bønder, og fremtidig daglig drift av rådgivingstjenesten.
  • Norges Vel vil ha ansvar for å koordinere prosjektene i prosjektperioden, samle inn informasjon og utvikle, teste og evaluere verktøy for solenergi, biovarme og energisparing, samt videreutvikle kurs på biogass med gårdbrukerne som målgruppe.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:Norsk Landbruksrådgivning,
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Prosjektdeltakere NORSØK:Lovise Johanne Sæter
Samarbeidsparter: Norges Vel, Norsk landbruksrådgivning og Landbruk Nordvest
Finansiering:Landbruksdirektoratet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Landbruk Nordvest, Norsk Landbruksrådgivning, Norges Vel
Tidsperiode: