Korn er ikke bare korn! Det er stor variasjon i utseendet til vårhvetesorter dyrket i Trøndelag, her i 2017 på Bjerkem ved Steinkjer.  (Foto: Torunn H. Bjerkem, Gullimunn AS.)
Korn er ikke bare korn! Det er stor variasjon i utseendet til vårhvetesorter dyrket i Trøndelag, her i 2017 på Bjerkem ved Steinkjer. (Foto: Torunn H. Bjerkem, Gullimunn AS.)

Økologisk såkorn (Seedgrains)

Prosjektet skal bedre kvaliteten, og få større mangfold i økologisk såkornproduksjon. Gamle og nye hvetesorter, foredlingslinjer og uselekterte avkomspopulasjoner fra krysninger, dyrkes i feltforsøk.

Prosjektet «Økologisk såkorn» er en videreføring av prosjektet Kvalitetskorn (2016-2019). Mens Kvalitetskorn rettet seg først og fremst mot verdikjeden fra økologisk brødkorn i Trøndelag, vil dette prosjektet ta for seg utfordringer for økologiske korndyrkere i hele landet. Vi vil oppnå bedre kvalitet og større mangfold i økologisk såkornproduksjon gjennom å formidle kunnskap om sorter og om hvordan man kan produsere friskt såkorn av god kvalitet. Med tørkeåret 2018 i friskt minne, er dette aktuelt for alle korndyrkere, av beredskapshensyn.

Videre skal prosjektet legge til rette for næringsutvikling ved å formidle informasjon om regelverket: Hvilke muligheter har vi for å øke mangfoldet av kornsorter, og hvordan kan vi få til en distribusjon av såkorn i mindre skala? Prosjektet skal også utvikle kunnskap om hvordan aktiv seleksjon gjennom luftseparasjon av såkornet vil påvirke såkornkvaliteten, og om slik seleksjon vil påvirke sammensetningen av hvetepopulasjoner fra krysninger utført av Graminor. Samarbeidet bygger på et nettverk mellom produsenter, rådgivere, mølleindustri, foredling, såvareforretninger og offentlig forvaltning som ble etablert i Kvalitetskorn-prosjektet. I 2019 ble et økologisk feltforsøk gjennomført på to steder i Vestfold og to i Nord-Trøndelag. Tilsvarende forsøk skal videreføres i 2020 og 2021, hvor såkornseparasjon og utvalg i populasjonene kommer inn som forsøksledd. Forsøkene omfatter følgende sorter og linjer: Dala landhvete, Runar, Seniorita, Mirakel, to foredlingslinjer (GN06557 og GN17635) og fire populasjoner fra Graminor. Populasjonene er krysninger av en rekke svært ulike foredlingslinjer, men også etablerte norske sorter som Bjarne, Krabat og Mirakel.

Les mer om prosjektet her!

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NIBIO
Prosjektleder: Randi B. Frøseth, NIBIO
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes og Liv Solemdal
Samarbeidsparter: NIBIO, Graminor, NLR Trøndelag, NLR Viken og Gullimunn AS
Finansiering:Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: