Løsdriftsfjøs med liggebåser og luftegårder for økologiske okser. (Foto: Juni Rosann E. Johanssen)
Løsdriftsfjøs med liggebåser og luftegårder for økologiske okser. (Foto: Juni Rosann E. Johanssen)

Økologisk kjøttproduksjon på okser og kastrater

NORSØK skal lage en utredning om fordeler, utfordringer og ulike løsninger for økologisk kjøttproduksjon på okser og kastrater, på oppdrag fra Regelverksutvalget for økologisk produksjon.

Muligheten for at den siste oppfôringsfasen av storfe beregnet på kjøttproduksjon kan skje innendørs blir faset ut (har til nå vært mulig inntil maks 1/5 del av livsperioden og maks siste tre måneder). Det betyr at det ikke lenger blir tillatt å holde økologiske okser inne den siste produksjonsperioden. Okser må da være på beite om sommeren eller ha fri tilgang til luftegård hele året. Målet med prosjektet er å utarbeide veiledningsmateriell for hvordan det kan legges til rette for å oppfylle krav i det nye regelverket for oppfôring av storfe til økologisk kjøttproduksjon. Det skrives en Norsøk-rapport hvor vi beskriver fordeler og utfordringer med økologisk storfekjøttproduksjon på okser og kastrater. Det blir laget plantegninger med beskrivelser og kostnadsoverslag for gode løsninger for ute- og inneareal (4-5 ulike eksempler).

Økologiske okser ute i luftegården (Foto: Juni Rosann E. Johanssen)
Økologiske okser ute i luftegården (Foto: Juni Rosann E. Johanssen)

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kristin Sørheim
Prosjektdeltakere NORSØK:Rosann Johanssen
Samarbeidsparter: Norsk landbruksrådgivning
Finansiering:Mattilsynet
Tidsperiode: