Vill hassel og storfruktet hassel med ulik størrelse på nøttene kan begge gi innovasjon til småbruk.   (Foto: Susanne Friis Pedersen)
Vill hassel og storfruktet hassel med ulik størrelse på nøttene kan begge gi innovasjon til småbruk. (Foto: Susanne Friis Pedersen)

Nye vekster

Prosjektet formidler kunnskap om dyrking av hasselnøtt og vinterherdige grønsaker.

Prosjektet «Nye vekster» er todelt og omfatter dels dyrking og stell av hasselnøtter. Det gjelder vill hasselnøtt og storfruktet hasselnøtt. Dette sett i samspill med naturgrunnlaget og som en ekstra inntekt til innovativ småbruker.

Andre delen av prosjektet omfatter vinterherdige bladvekster for eksempel salat og asiatisk kål. Vinterherdige grønnsaker kan være relevant for markedshage eller der det er direkte salg mellom produsent og forbruker evt. ordning med abonnementskasse. Det betyr både utvidelse av sortiment og sesong for ferskvarer.

Det inngår i litteraturstudium og studiebesøk.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Susanne Friis Pedersen
Prosjektdeltakere NORSØK:Kirsty McKinnon
Finansiering:Landbruks og matdepartementet
Tidsperiode: