Tingvoll gard som formidlingsarena

Målet for prosjektet er å formidle resultat og erfaringer fra økologisk mjølkeproduksjon gjennom langtidsstudie av Tingvoll gard som eksempelgård.

NORSØK eier Tingvoll gard. Gardsdrifta er satt bort til forpaktere som driver økologisk mjølkeproduksjon. NORSØK tar jordprøver og registrerer avlingene på et utvalg av skiftene. Disse opplysningene, sammen med data fra husdyrhold og økonomisk resultat, stilles sammen og formidles muntlig og skriftlig.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektleder:Martha Ebbesvik
Finansiering:Landbruks og matdepartementet (LMD)
Tidsperiode: