Til venstre: Sverre Heggset, Landbruk Nordvest slår ned rammer til måling av utslepp av drivhusgassane metan og lystgass. Til høgre: Skisse for omgraving av myr (Foto: Sissel Hansen. Tekning: Madlen Berent)
Til venstre: Sverre Heggset, Landbruk Nordvest slår ned rammer til måling av utslepp av drivhusgassane metan og lystgass. Til høgre: Skisse for omgraving av myr (Foto: Sissel Hansen. Tekning: Madlen Berent)

Omgraving av myr for å redusere klimagassutslepp frå organisk jord (PEATINVERT)

Målet for Peatinvert er å undersøke om omgraving av myr reduserer klimagassutslepp i høve til tradisjonell røyrgrøfting, og samanlikne klimagassutsleppa frå begge dyrkingssystema med udyrka myr.

Delmål

Studere korleis omgraving påverkar nedbryting av torv

Estimere karbonbalansen i omgraven og grøfta myr med grasproduksjon

Samanlikne emisjon av metan (CH4) frå omgraven, grøfta og udyrka myr
Undersøke korleis bakteriell metanoksidering påverkar klimagassbalansen på omgraven og grøfta myr Studere gjødselindusert emisjon av lystgass (N2O) på omgraven og grøfta myr
På eit forsøksfelt i Fræna med middels djup myr over silthaldig sand vert det samanlikna vanleg grøfta myr og omgravd myr. I ei omgravd myr er mineraljord frå undergrunnen lagt oppå myra i minimum 50-60 cm djupne, og skråstilte lag med mineraljord drenerar til undergrunnen. Vi undersøker verknad på avling, bæreevne, nitrogenutnytting og utslepp av drivhusgassane N2O og CH4 og om omgraving beskyttar torva mot nedbryting. NORSØK si rolle er å bearbeide, oppsummere og publisere resultat om utslepp av N2O og CH4 i samarbeid med prosjektgruppa.

Du finn meir om prosjektet her: PEATINVERT

Prosjektnummer:NFR/267456
Prosjektleiar: Synnøve Rivedal, NIBIO, Fureneset
Prosjektdeltakarar NORSØK:Sissel Hansen og Peggy Haugnes
Samarbeidspartar: NIBIO, nlr og Landbruk Nordvest
Finansiering:Norges forskningsråd/ Forskningsmidler for jordbruk og matindustri, Fylkesmennene i: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, Landbruksnæringa ved samarbeidsråda for landbruket på Vestlandet og Midtnorsk Samarbeidsråd, Landbruk Nordvest, Norske Felleskjøp og TINE
Tidsperiode:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.