Økologisk Gris

Økologisk dyremateriale

Det skal skrives en utredning om muligheter for utfasing av konvensjonelle dyr (svin, storfe, evt. sau) ved fjerning av unntaksbestemmelsen, på oppdrag fra Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU).

Målet med utredningen er å skaffe en oversikt over hvilke konsekvenser og muligheter et krav om utfasing av unntaket for bruk av konvensjonelle dyr i økologisk svine-, storfe- og eventuelt saueproduksjon vil få. Behovet for økologisk dyremateriale med dagens produksjonsomfang skal kartlegges. Behovet ved ulike scenarier for økning av produksjonen skal vurderes. Det skal også vurderes om det er behov for en egen organisering eller satsing for å dekke behovet for økologisk dyremateriale.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Rosann Johanssen
Prosjektdeltakere NORSØK:Rosann Johanssen
Finansiering:Mattilsynet
Tidsperiode: