Havre (Foto: Debio)
Havre (Foto: Debio)

Lokal verdikjede matkorn

Ulike sorter av bygg og havre skal prøves ut i feltforsøk. På sikt er det et mål om å etablere en lokal verdikjede for korn til mat.

Målet med prosjektet er å inspirere og gi faglig støtte slik at det kan utvikles en lokal verdikjede for matkorn i Møre og Romsdal. Feltforsøk med fire sorter bygg og tre sorter havre gjennomføres i 2020 for andre år. Feltet ligger i Surnadal på Nordmøre. Valg av sorter ble gjort etter en avveiing av ulike egenskaper. I økologisk dyrking er det interessant med sorter som ikke er spesielt kravstore på næring, som kan gi ei bra avling under varierende forhold, som har bra sjukdomsresistens og som har interessante ernæringsmessige egenskaper.

Kornsortene vil bli analysert for kvalitetsegenskaper. Resultatene for begge årene med feltforsøk vil bli oppsummert i rapport.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Grete Lene Serikstad
Samarbeidsparter: NIBIO, Landbruk Nordvest og Frode Grønmyr
Finansiering:Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Tidsperiode: