Havre (Foto: Debio)
Havre (Foto: Debio)

Lokal verdikjede matkorn

Ulike sorter av bygg og havre skal prøves ut i feltforsøk. På sikt er det et mål om å etablere en lokal verdikjede for korn til mat.

Målet med dette prosjektet er å inspirere og gi faglig støtte slik at det kan utvikles en lokal verdikjede for matkorn i Møre og Romsdal.
Hovedtiltak i 2019 er å gjennomføre og formidle resultater fra feltforsøk med bygg og havre. Forsøksfeltet er i Surnadal. Kornsortene vil bli analysert for kvalitetsegenskaper.

Prosjektet er en oppfølging etter studietur NORSØK arrangerte i 2018 til bønder i Midt-Norge som har startet småskala foredling av korn.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Samarbeidsparter: NIBIO og Landbruk Nordvest
Finansiering:Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Tidsperiode: