Ivrig konsentrasjon på et Fokusgruppemøte på Skaun Økomjølk
Ivrig konsentrasjon på et Fokusgruppemøte på Skaun Økomjølk

Local crowdfunding for a low-emission society (Coolcrowd)

- Investigating the concept of local climate crowdfunding for Norway

Vi utforsker potensialet for folkefinansiering av tiltak som reduserer utslipp av klimagasser fra gårdsbruk. NORSØK lager estimat for mulige utslippsreduksjoner av drivhusgasser ved ulike scenarier.

Den overordnede målsetningen i COOLCROWD er å vurdere potensialet for et lokalt folkefinansieringssystem som gir norske bønder mulighet til å installere klimavennlig teknologi på eget bruk, og som samtidig gir nordmenn mulighet til å investere i lokale, klimaorienterte skadebegrensningstiltak.
Prosjektets ulike delmål er:
(i) Å gjøre seg kjent med, eksisterende folkefinansieringstilnærminger og analysere hvordan disse kan anvendes i en norsk kontekst
(ii) Å utforske juridiske og sosio-kulturelle forhold som kan fremme eller hindre realiseringen av en folkefinansieringstilnærming i Norge
(iii) Å utvikle alternative forretningsmodeller for et lokalt, folkefinansiert klimaprogram
(iv) Å utforske aksepten for folkefinansieringstilnærmingen blant norske bønder samt å utforske hva som er optimal design på en slik tilnærming ut ifra et gårdsperspektiv
(v) Å stadfeste den sannsynlige responsen blant folk flest når det gjelder konseptet med lokale, folkefinansierte klimatiltak, samt å identifisere optimale tiltak
(vi) Å utvikle og anbefale tiltak for implementeringen av en folkefinansiert tilnærming i samarbeid med relevante interessegrupper

Et velutformet folkefinansieringsprogram vil gi økt transparens, tillit og derfor også et økt gevinstpotensial for satsinger på klimagassreduksjon. I denne evalueringsforskningen vil fokuset rettes mot reduksjon av utslipp fra landbruket, gjennom folkefinansiering knyttet til transportrelaterte karbonutslipp. Det vil si at folk kan kompensere for utslipp i forbindelse med flyreiser og lignende ved å gi et bidrag til folkefinansiering av klimatiltak på gårdsbruk. Ved å gi folk muligheten til å investere i, og samhandle med lokale, norske tilbydere av klimagassreduserende tiltak, tilbyr folkefinansiering en reell mulighet for å gjøre klimareduserende tiltak direkte synlige og relevante i folks hverdagsliv. Gårdene som var med i Klimaprosjektet har kommet med sine synspunkt i en fokusgruppe i CoolCrowd. For en av gårdene i klimaprosjektet, Skaun Økomjølk, har NORSØK laget estimat for sparte utslipp av klimagasser ved innkjøp av solcellepanel og bruk av slepeslange og stripespreder ved spredning av kugjødsel i stedet for tankvogn med breispreder. Mer om Coolcrowd finner du her.

Prosjektnummer:268223
Prosjekteigar:Ruralis
Prosjektleiar: Pia Otte
Prosjektdeltakarar NORSØK:Sissel Hansen og Ingvar Kvande
Samarbeidspartar: Universitetet i Oslo, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, Eindhoven University of Technology, Netherlands, University of Western Australia og University of Otago, New Zealand
Finansiering:Norges forskningsråd, Klimaforsk
Tidsperiode:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.