Gardbruker Lars Johan Næs, rådgiver Torleif Bakke Haavik, NLR Vest, forsker Finn Walland, NIBIO, rådgiver Gunnlaug Røthe, NLR - Vest, forsker,Tor Lunnan, NIBIO, gardbruker Jørgen Soknes, prosjektleder Klimasmark Landbruk Svein Skøien, NLR, forsker Pia Otte, Bygdeforskning, prosjektleder dette prosjektet Roald Sørheim, NIBIO, Rådgiver Bart van Gool, NLR Vest, gardbruker Eli Skarbø, gardbruker Elisabet E Næs, gardbruker Lars Helge Skarbø, tekniker Anne de Boer, NIBIO, gardbruker Merete Dugstad, gardbruker Erik Lindhardt, gardbruker Knut O Dugstad (Foto: Sissel Hansen)
Gardbruker Lars Johan Næs, rådgiver Torleif Bakke Haavik, NLR Vest, forsker Finn Walland, NIBIO, rådgiver Gunnlaug Røthe, NLR - Vest, forsker,Tor Lunnan, NIBIO, gardbruker Jørgen Soknes, prosjektleder Klimasmark Landbruk Svein Skøien, NLR, forsker Pia Otte, Bygdeforskning, prosjektleder dette prosjektet Roald Sørheim, NIBIO, Rådgiver Bart van Gool, NLR Vest, gardbruker Eli Skarbø, gardbruker Elisabet E Næs, gardbruker Lars Helge Skarbø, tekniker Anne de Boer, NIBIO, gardbruker Merete Dugstad, gardbruker Erik Lindhardt, gardbruker Knut O Dugstad (Foto: Sissel Hansen)

God agronomi er grunnlaget for miljøvennlig melkeproduksjon

I regi av prosjektet «Muligheter for miljø- og klimavennlig melkeproduksjon, Klimaprosjektet» ble det arrangert et fruktbart arbeidsmøte i begynnelsen av november..

I prosjektet er seks garder plukket ut som representanter for garder med god agronomi. Tre av disse driver økologisk og tre konvensjonelt. På møtet ble det lagt fram økonomiske resultat og foreløpige beregninger av noen agronomiske og miljømessige effekter av drifta;  avlinger, jordstruktur og jordforhold, utnytting og overskudd av plantenæringsstoff og  utslipp av drivhusgasser.

Gardbrukerne, rådgivere og forskere diskuterte hva vi kunne lære av disse gårdene, og hvilke tips vi kunne sende videre til faglag og forvalting.  

Alt dette blir oppsummert i en rapport som kommer etterjulsvinteren/våren 2018. Men allerede nå kan vi trekke fram noe som var felles for disse gardene. Det var gjennomgående god jordstruktur og høg avling sett i sammenheng med tilført gjødsel, god plan og godt handverk i alle ledd på alle gardene. De agronomiske og husdyrfaglige veivalg var litt ulike ut fra klima, jord, gardsstørrelse og interesser.
Et svært viktig utbytte fra møtet var den gode kontaktet vi oppnådde både mellom gårdbrukere, rådgivere og forskere, og på tvers av disse gruppene. Noe som er avgjørende for å kunne lære av hverandre og komme videre i disse svært så komplekse spørsmålene, både i dette og senere prosjekter.
Prosjektet eies av NIBIO, ledes fra NORSØK ved Sissel Hansen og grunnfinansieres fra Landbruksdirektoratet.

I regi av dette prosjektet var det et møte med gardbrukerne for å diskutere folkefinansiering av miljøtiltak på gardsbruk. Les mer på  Coolcrowd.