Furugrenda Andelslandbruk, Sunndal (Foto: Kirsty McKinnon)
Furugrenda Andelslandbruk, Sunndal (Foto: Kirsty McKinnon)

Andelslandbruk – kurs om organisering, drift og plantedyrking

Hovedformålet med prosjektet er å gi aktører som er knyttet til andelslandbruk kompetanse som gjør at slike foretak har større sjanse for å lykkes.

I prosjektet vil det bli utformet et kurstilbud som omhandler planlegging og oppstart av andelslandbruk, ulike modeller for organisering og drift, kunnskap om god jordkultur, stedegne klimatiske utfordringer og dyrking av ulike matvekster.

Det har i de seinere årene vært en markert økning i interessen for å produsere mat selv, og det er mye aktivitet innen småskala matproduksjon i Europa. Konseptet med andelslandbruk er spesielt fremtredende i denne sammenhengen.

I Norge har antallet andelslandbruk økt fra 1 i 2006 til 40 i desember 2015. Interessen er økende noe Oikos, NORSØK og Landbruk Nordvest har erfart over lengre tid. Det er en jevn pågang av folk som er interessert i å starte eller knytte seg til et andelslandbruk. Denne økende interessen kan ses på som et ønske fra en økende del av befolkningen til å ha nærere kontakt med primærproduksjonen og et behov for å vite hvor maten kommer fra, hvordan den er produsert og ikke minst kunne ta del i den praktiske dyrkingen av mat.

> Andelslandbruk

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kirsty McKinnon
Samarbeidsparter: Landbruk Nordvest, Økologisk Norge og Sogn jord- og hagebruksskule
Finansiering:KOMPETANSEUTVIKLINGSPROGRAMMET I LANDBRUKET (KIL)
Tidsperiode: