NYTT REGELVERK: Nye regler vil kreve andre dyrkingsmetoder for økologisk veksthusproduksjon (Foto: Susanne Friis Pedersen)
NYTT REGELVERK: Nye regler vil kreve andre dyrkingsmetoder for økologisk veksthusproduksjon (Foto: Susanne Friis Pedersen)

NORSØK skal finne løsninger etter regelendring for økologiske veksthus.

For å harmonisere europeisk økologisk regelverk med de økologiske prinsippene er det bestemt at veksthusproduksjon skal skje med direkte bakkekontakt, vekstskifte og liten tilførsel av innsatsfaktorer.

Norsk senter for økologisk landbruk skal belyse utfordringer og finne løsninger for næringsaktører innen de to største produksjonene som er agurk- og tomatdyrking.

- Det er utfordrende for mange skandinaviske gartnerier å omstille til å dyrke direkte i bakken siden drivhus kan være bygget på fjell eller støpt golv, sier rådgiver Susanne Friis Pedersen i NORSØK. Å finne egnede vekstskifter kan også bli utfordrende fordi drivhusvekster ofte er fra samme botaniske familie.

Kunnskap for en smidig overgang

For å bidra til en smidig overgang for nåværende og fremtidige produsenter vil det hentes inn erfaring og praktiske løsninger fra dyrkingssystemer som allerede produserer etter nye regler. Etter at kunnskapsinnhenting er utført vil det komme en rapport som tar for seg blant annet:

  • Dyrkingsteknikker som grønnpoding og samdyrking.
  • Byggetekniske løsninger som er tilpasset agurk og tomat som vokser i jord med bakkekontakt
  • Bruk av lokale ressurser til jordforbedring og næringsforsyning
  • Valg av sorter tilpasset dyrking i jord med bakkekontakt
  • Egnede vekstskifter


Artikkelen fortsetter under

Usikkert når reglene trer i kraft

Ikrafttredelsen for det nye regelverket vil sannsynligvis bli utsatt til 2022. For alle som startet opp økologisk drivhusproduksjon før 27. juni, 2017, er det bestemt at innføring av de nye reglene er utsatt på ubestemt tid. For de som startet opp etter 27. Juni 2017 gjelder reglene umiddelbart etter ikrafttredelse.

Prosjektet er støttet av Landbruksdirektoratet. NORSØK er prosjekteier, mens Norsk Gartnerforbund og Sogn Jord- og Hagebruksskule er samarbeidspartnere.