Kirsty Mckinnon har stått for forsøkene utført av NORSØK (Foto: Vegard Botterli)
Kirsty Mckinnon har stått for forsøkene utført av NORSØK (Foto: Vegard Botterli)

Utfordringer og løsninger ved bruk av gjødsel i økologisk landbruk

Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og Norsk landbruksrådgivning Østafjells har avdekket rester av plantevernmiddelet klorpyralid i et kommersielt gjødselprodukt tillatt i økologisk dyrkning.

Ga misdannelser

I et vekstforsøk utført av NORSØK ga bruk av gjødselproduktet tydelige misdannelser på erte- og tomatplanter.

-Vi har lenge mistenkt at det kan forekommer uønskede stoffer i organisk gjødsel som er i handelen. Det er kjent at enkelte stoffer, selv i svært små konsentrasjoner, kan føre til vekstforstyrrelser hos følsomme planter. Rester av plantevernmidler i gjødselprodukter kan føres tilbake til ugresshemmende middel som har vært brukt i konvensjonell plantedyrking, for eksempel i sukkerbeteproduksjon, sier rådgiver Kirsty McKinnon ved NORSØK.

Planterester fra produksjonen kan i sin tur bli brukt som basis for gjødselprodukter og rester av plantevernmidler kan da forekomme i gjødselen, fortsetter McKinnon. Det er en utfordring at det ikke finnes noe felles EU-regelverk for kontroll og merking av gjødselmidler som kan brukes i økologisk drift.

Norge har heller ikke utarbeidet egne regler. Dette fører til at det kan forekomme en del villedende og feilmerkede produkter på det norske markedet. Les mer på Mattilsynets hjemmesider.

Resultatene fra forsøket vekker stor interesse blant forskerne i EU-prosjektet Organic-PLUS, Utfasing av uønskede innsatsfaktorer fra økologisk landbruk.

NORSØK forsker frem alternativer

NORSØK har flere forskningsprosjekter som jobber frem alternative løsninger basert på ressurser som er tilgjengelige i Norge. På denne måten blir det mulig å ha oversikt over hele verdikjeden, slik at man unngår uønskede giftstoffer i økologisk dyrkning.

Fiskeavfall gir god gjødseleffekt – store mengder tilgjengelig

I prosjektet RESTOR (Restråstoffer fra havet som gjødsel til økologisk landbruk) undersøker NORSØK marine restråstoff som gjødsel til landbruket. Forsøket bruker algefiber fra tang, og fiskerester etter klippfiskproduksjon, som er lett tilgjengelig fra lokale industripartnere.

Forsøkene viser lovende resultater, spesielt for fiskebein ensilert med maursyre som gir en rask gjødselvirkning. Virkningen av algefiber er positiv på lenger sikt.

Store mengder

Det blir produsert store mengder restråstoff i fiskeindustrien. Beregninger utført av SINTEF i samarbeid med NORSØK viser at det finnes omlag 120.000 tonn restråstoff fra hvitfiskindustrien som kan omgjøres til gjødselprodukter. Slike produkt vil passe godt i økologisk dyrkning, og kan kanskje erstatte dagens omfattende bruk av konvensjonell fjørfegjødsel. Om det utvikles en nasjonal næringskjede for å gjenbruke disse restråstoffene, kan det tenkes at en vesentlig del av gjødselforbruket i hele landbruket kan erstattes med marin gjødsel.

Kompostering i stor skala

Hos NORSØK på Tingvoll Gard forskes det også på storskala kompostering av fast husdyrgjødsel og andre typer økologisk gjødsel i vanlig bruk.

I dette prosjektet ser man på bruken av kompostranker med fast husdyrgjødsel i form av storfetalle. I tillegg til å forske på gjødseleffekt, ser man også på hvordan komposteringsprosessen kan optimaliseres for å senke utslipp av klimagasser og hindre karbontap før komposten resirkuleres inn i dyrkningen igjen. Dette arbeidet vil også kunne bidra med kunnskap som gjør at man kan erstatte bruk av torvjord i hagebruksprodukter, som gir store klimagassutslipp

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.