Viktige aktører innen økologisk landbruk i Norge var samlet for å diskutere regelverk og innsatsfaktorer i økologisk produksjon, i tilknytning til EU-prosjektet, Organic-PLUS på Fokhol i oktober 2019.  Inger Ivarrud orienterte om gårdsdrifta På bildet fra venstre: Inger Ivarrud, Gerald Altena, Debio, Nikolaos Katsoulas , Universitetet i Thessaly, Hellas, Frank Oudshoorn, SEGES, Danmark, Gunnar Vittersø, Oslo Met, Kari Marte Sjøvik, Norges bondelag, Hans Gaffke, NLR, Liv Astrid Eikeland, LMD, Kjersti Berge, NLR, Monica W. Stubberud, Mattilsynet, Isabell Lien, NOFIMA, Grete Lene Serikstad, NORSØK, Ingrid Strømstad, FK Agri, Lene Nilssen, Debio, Tone Roaldkvam, TINE, Jon Mjærum, NLR, Hanne Torjusen, Oslo Met, Sigrid Mogan, NLR, Kari Bysveen, NLR, Finn Avdem, NORTURA, Pierre Sachot, Biodynamisk Forening og Børre Solberg, Økologisk Norge. Astrid S. Andersen, Elin Thorbjørnsen og Silja Valand fra NLR og Kai Funderud fra Felleskjøpet var også med på møtet (Foto: Anne-Kristin Løes)
Viktige aktører innen økologisk landbruk i Norge var samlet for å diskutere regelverk og innsatsfaktorer i økologisk produksjon, i tilknytning til EU-prosjektet, Organic-PLUS på Fokhol i oktober 2019. Inger Ivarrud orienterte om gårdsdrifta På bildet fra venstre: Inger Ivarrud, Gerald Altena, Debio, Nikolaos Katsoulas , Universitetet i Thessaly, Hellas, Frank Oudshoorn, SEGES, Danmark, Gunnar Vittersø, Oslo Met, Kari Marte Sjøvik, Norges bondelag, Hans Gaffke, NLR, Liv Astrid Eikeland, LMD, Kjersti Berge, NLR, Monica W. Stubberud, Mattilsynet, Isabell Lien, NOFIMA, Grete Lene Serikstad, NORSØK, Ingrid Strømstad, FK Agri, Lene Nilssen, Debio, Tone Roaldkvam, TINE, Jon Mjærum, NLR, Hanne Torjusen, Oslo Met, Sigrid Mogan, NLR, Kari Bysveen, NLR, Finn Avdem, NORTURA, Pierre Sachot, Biodynamisk Forening og Børre Solberg, Økologisk Norge. Astrid S. Andersen, Elin Thorbjørnsen og Silja Valand fra NLR og Kai Funderud fra Felleskjøpet var også med på møtet (Foto: Anne-Kristin Løes)

«Uønska innsatsfaktorer»- skal vi slutte med ALT nå?

NORSØK deltar i et EU-prosjekt, Organic- PLUS, hvor målet er å finne alternativer til en del såkalte «contentious inputs» i økologisk landbruk. Noen viktige eksempler i prosjektet er å utvikle alternativer til konvensjonell halm og husdyrgjødsel, torv i jordblandinger, kobber, svovel og mineralolje til plantevern, og antibiotika og parasittmidler i husdyrholdet.

Takket være en støtteordning fra Norges forskningsråd til institusjoner som kommer med i EU-prosjekt, kunne NORSØK invitere rådgivere fra NLR og medlemmer av Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU)til et todagers seminar på Stange i slutten av oktober. Forskere fra Organic-PLUS-prosjektet gikk gjennom bruken av de nevnte innsatsfaktorene i ulike europeiske land. Endringer i regelverket for økologisk produksjon gjennomføres, og kan påvirkes ble også presentert.

Rådgivere fra NLR la fram hvilke utfordringer det vil være innen ulike produksjoner, hvis for eksempel kobber eller konvensjonell hønsegjødsel ikke lenger skal være lov å bruke. Alt foregikk på engelsk, slik at budskapet fra norsk side lettere skal nå fram til de som arbeider med prosjektet.

Fra NLR-rådgiverne ble det etterlyst en grunnleggende debatt om hva som er «contentious» (på norsk: omstridt; eller uønsket), og om det er meningen at alle innsatsfaktorer skal fases ut nå? Nei, slik er det heldigvis ikke. Selv om de nye EU-reglene som vil gjelde fra 2021 setter strengere krav til innsatsfaktorer, blant annet for å unngå at økologiske produkt forurenses av sprøytemiddelrester, er det på ingen måte en målsetning for prosjektet at økologisk landbruk skal være 100% selvforsynt og ikke kjøpe inn et eneste driftsmiddel. Det er snarere tvert imot: Man innser at innsatsmidler trengs, ikke minst i spesialiserte og kostnadskrevende produksjoner. Men det ville vært bra om slike innsatsfaktorer er mest mulig miljøvennlige og bærekraftige på alle måter.

LES MER:

En oppsummering fra seminaret, og lenker til innleggene som ble holdt, vil bli lagt ut på norsok.no etterhvert