20130616 114111

Markdag potet på Byneset, 25. juni 2019 kl. 10-13

Prosjektet POTETGIV arrangerer tre markdager 24.-25. juni 2019, i Sunndal (Nordmøre), på Byneset (Sør-Trøndelag) og i Levanger (Nord-Trøndelag). Prosjektet er et samarbeid mellom NORSØK, Norsk landbruksrådgivning Trøndelag, Landbruk Nordvest og Sunndalspotet AS, og mottar støtte fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Program for markdag på Byneset, 25. juni 2019 kl. 10-13

Målgruppe: Dyrkere av økologisk potet i Sør-Trøndelag, og folk som kan tenke seg å sette i gang med slik dyrking. Markedsaktører og mulige avtakere (eks storhusholdning), politikere, forvaltning. Rådgivere NLR.


9:45 Oppmøte hos Sissel Langørgen, Høstadsanden, Høstadvegen 111, 7070 Bosberg. Velkommen ved feltvert Sissel Langørgen, Olaug Bach, NLR og Anne-Kristin Løes, NORSØK.

Olaug tar med plasttrekk til sko

10:00-10:45 Omvisning på POTETGIV forsøksfelt: Tidlige potetsorter satt til normal tid (uten plast): Kan disse dyrkes som lagringspotet og økologisk vare? Hva er det vi undersøker her, og hva kan vi se av resultater foreløpig? Ved Olaug Bach, NLR.

Vi flytter oss inn i Gammelstua på gården.
10:50-11:00 Kort om prosjektet POTETGIV, ved Anne-Kristin Løes, NORSØK

11:00-11:30 Råd til dyrkere av økologisk potet i Sør-Trøndelag. Ved Per Møllerhagen, NIBIO.

11:30-12:15 Lunsj med nypoteter fra Frosta

12:15-12:45 Hvordan får vi avsetning for økologisk potet i Midt-Norge? Ved Thor Albrektsen, Produsentpakkeriet Trøndelag


12:45-13:00 Råd for dyrking av økopotet i resten av vekstsesongen, ut fra forholdene til nå. Ved Olaug Bach og Per Møllerhagen

Det er gratis å delta, men av hensyn til matservering ber vi om en påmelding til anne-kristin.loes@norsok.no eller per sms til tlf 96227372, innen 24. juni. Si fra om evt. allergier.

PROGRAM for alle markdagene(pdf)