20180523 161346

Markdag potet i Levanger, 25. juni kl. 15-18

Prosjektet POTETGIV arrangerer tre markdager 24.-25. juni 2019, i Sunndal (Nordmøre), på Byneset (Sør-Trøndelag) og i Levanger (Nord-Trøndelag). Prosjektet er et samarbeid mellom NORSØK, Norsk landbruksrådgivning Trøndelag, Landbruk Nordvest og Sunndalspotet AS, og mottar støtte fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Program for markdag i Levanger, 25. juni kl. 15-18

Målgruppe: Dyrkere av økologisk potet i nordre Trøndelag, og folk som kan tenke seg å sette i gang med slik dyrking. Rådgivere i NLR, markedsaktører.

14:45 Oppmøte på Bergenget, Geilhaugveien 27, 7608 Levanger.

Velkommen ved feltvert Elling Munkeby, Olaug Bach, NLR og Anne-Kristin Løes, NORSØK.

15:00-15:45 Omvisning på POTETGIV forsøksfelt: Tidlige potetsorter satt til normal tid (uten plast): Kan disse dyrkes som lagringspotet og økologisk vare? Hva er det vi undersøker her, og hva kan vi se av resultater foreløpig? Ved Olaug Bach.

Kjører til møterom på Munkeby herberge (Stabburet?); https://www.munkeby-herberge.no/leie-av-lokaler

16:00-16:30 Enkel servering, Anne-Kristin Løes orienterer om prosjektet POTETGIV.

16:30-16:50 Hvorfor vil noen ha økologisk dyrka poteter? Og hvordan dyrker jeg økologisk potet? Ved Elling Munkeby.

16:50-17:10 Vi jobber for å få med en markedsaktør som kan si noe om situasjonen for omsetning av økologisk potet i Midt-Norge


17:10-17:40 Råd til dyrkere av økologisk potet i Nord-Trøndelag. Ved Per Møllerhagen, NIBIO.

17:40-18:00 Råd for resten av vekstsesongen, ut fra forholdene til nå. Olaug Bach eller andre i NLR

Det er gratis å delta, men av hensyn til matservering ber vi om en påmelding til anne-kristin.loes@norsok.no eller per sms til tlf 96227372, innen 24. juni. Si fra om evt. allergier.

PROGRAM for alle markdagene(pdf)