Tingvoll Gard er NORSØKs hovedkvarter
Tingvoll Gard er NORSØKs hovedkvarter

Ledig stilling i NORSØK

Rådgiver innen økologisk landbruk. Ved NORSØK er det ledig 100 % stilling som rådgiver innen økologisk jordbruk med oppgaver innen jord, planter og husdyr.

Ved NORSØK er det ledig 100 % stilling som rådgiver innen økologisk jordbruk med oppgaver innen jord, planter og husdyr. Tiltredelse 01.06.19.
Søknadsfrist: 12.04.19

Rådgiver innen økologisk landbruk

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) er en privat stiftelse som holder til på Tingvoll på Nordmøre. Stiftelsens hovedmål er å fremme utviklinga av økologisk landbruk. NORSØK er et nasjonalt kompetansesenter og arbeider for å nå målet gjennom forsking, utvikling, formidling og rådgiving om økologisk landbruk, økologisk mat og fornybar energi. NORSØK har 23 ansatte og samarbeider tett med andre forskningsinstitusjoner og rådgivningsorganisasjoner.
Rådgiver økologisk jordbruk Ved NORSØK er det ledig 100 % stilling som rådgiver innen økologisk jordbruk med oppgaver innen jord, planter og husdyr. Tiltredelse 01.06.19. NORSØK har en omfattende informasjons- og formidlingsaktivitet innen økologisk produksjon. Formidlingen gjennomføres via nettsteder som www.agropub.no, www.norsok.no, www.forskning.no, artikler i ulike fagtidsskrift, kurs og foredrag og utvikling av ulike typer informasjonsmateriell. I tillegg gjennomfører NORSØK forsknings- og utviklingsprosjekt innen økologisk jordbruk, miljø, fornybar energi og forbruk av økologisk mat. Stillingen vil omfatte arbeid innen forskning, utvikling og formidling, med hovedvekt på formidling.

Kvalifikasjonskrav for stillingen
Faglige kvalifikasjonskrav:
Mastergrad innen jord-, plante- eller husdyrfag. Søkere uten mastergrad, men med tilsvarende realkompetanse, er også aktuelle.
Det forutsettes gode teoretiske og praktiske kunnskaper innen plantedyrking.
Det vil telle positivt med: - Praktisk erfaring fra plante- eller husdyrproduksjon
- Relevant erfaring innen formidling og rådgiving
Andre krav:
- God i skriftlig og muntlig norsk
- Beherske muntlig og skriftlig engelsk
- Førerkort klasse B

Personlige egenskaper/egnethet:
- Motivasjon for utviklingsarbeid og formidling
- Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
- Evne til å arbeide selvstendig og effektivt - Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

NORSØK tilbyr:
- Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
- Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
- Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
- Ulike velferdsordninger
- Hjelp til å skaffe bolig

Lønns- og tilsettingsvilkår: Lønn etter gjeldende avtaler

Nærmere opplysninger:
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Turid Strøm, tlf 407 69 922, E-post: turid.strom@norsok.no eller forsker Kristin Sørheim, tlf 952 86 060. E-post: kristin.sorheim@norsok.no

Sende søknad:
Søknad med CV og attester sendes elektronisk til post@norsok.no
Merk søknaden «søknad rådgiver»

Søknadsfrist: 12.04.19

Se fullstendig utlysningstekst her: