Kyr På Beite

Foredrag: Konsekvensene av et norsk EAT-scenario for vår landbaserte matproduksjon, Ås

Vitenparken, Campus Ås 27. mai kl 12:00

Odd Magne Harstad er professor i husdyrernæring ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU der han har arbeidet siden 1980. De siste 10 åra har han arbeidet mest med utnyttelsen av nasjonale fôrressurser til matproduksjon og utslipp av klimagasser, med særlig vekt på mjølk- og kjøttproduksjon på storfe. Han har lagt stor vekt på å formidle kunnskaper og forskningsresultater innen disse temaene til ulike målgrupper gjennom en rekke bidrag i ulike media og ved å bli brukt som foredragsholder og fagekspert.

Velkommen: Inngang Gratis