Fiskebein Som Gjødsel

Markdag 28. august: Fiskebein som gjødsel, og ozon mot tørråte

NORSØK har feltforsøk på Tingvoll gard der vi undersøker effekten av å vanne potetriset med ozon-holdig vann.

Vi ser også hvordan graset gror når det gjødsles med fiskebein, og med algefiber. Foreløpige resultater deler vi på en enkel markdag onsdag 28.8.2019 kl. 10:00. Møt opp på tunet på Tingvoll gard, Gunnars veg 6, 6630 Tingvoll. Felles avmarsj til forsøksfeltet kl. 10:15. Etter omvisninga kan du kjøpe deg lunsj eller ta en kaffekopp i Møkkakjelleren kafe i Økoparken.

Spørsmål? Ring Anne-Kristin Løes, 404 79 962.