Høner

Slik kan vi finne ut om høner og sau er stresset

Ved å bruke dyras ull og fjær kan vi se hvordan dyra har det. Det kan gi oss en trygg måte å måle hvordan driftsopplegg og systemer i landbruket påvirker dyrevelferden.

Gode metoder for å måle stress kan brukes til å vurdere hvordan forskjellige miljøer for husdyr påvirker dyras velferd. Sauer kan for eksempel oppleve stress på grunn av sykdom eller rovdyr når de er ute på beite, og dette kan ha betydning for hvordan de har det og hvor godt de vokser.

Fjørfe som lever i hus hvor mange tusen går sammen vil kanskje oppleve mer stress enn fjørfe som lever i mindre grupper. Kronisk stress er skadelig både for mennesker og for dyr. For sau har det vist seg at kronisk stress kan gi dårligere reproduksjon, lavere tilvekst, mindre vekst av ull og nedsatt kjøttkvalitet. I tillegg kan kronisk stress svekke sauens immunforsvar og gi høyere belastning av parasitter og økt risiko for sykdom.

Vanskelig å se om et dyr er stresset

Siden dyra ikke kan snakke, og det samtidig kan være vanskelig å se når dyra ikke har det bra, er det nyttig med mer objektive metoder som måler fysiologiske endringer som respons på stress, slik som måling av ulike stresshormoner.

Dette gjelder kanskje spesielt for byttedyr som prøver å skjule om noe er galt, for å unngå å bli spist av rovdyr, og de fleste husdyra våre er byttedyr. Det kan være nyttig når dyra for eksempel har ulike sykdommer, der det ikke alltid er like lett å oppdage og tolke symptomene.

Ved å måle dyras stresshormoner kan vi oppdage ting vi ikke ville oppdaget ellers. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan måle stress hos husdyr på en enkel og sikker måte, slik at dette kan bidra til å utvikle husdyrmiljø som gir dyra lavere stressnivå og økt trivsel.

Mulig å måle stresshormoner i ull og fjær

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har i samarbeid med Veterinærinstituttet, Nibio og Ytterøykylling gjennomført et lite pilotprosjekt hvor hovedmålet var å undersøke om måling av stresshormoner i ull fra sau og fjær fra fjørfe kan være en egnet indikator for å måle kronisk stress hos disse dyreartene.

Måling av stresshormoner i ull og fjær er en skånsom metode for dyra. Dette er også en metode hvor vi har mulighet til å måle stress som påføres og opprettholdes over uker eller måneder sammenlignet med om vi måler stresshormoner i spytt, blod eller urin, som måler mer kortvarig stress.

Forskere har tidligere gjort studier med måling av stresshormoner i hår fra blant annet storfe, hund og fra ville dyr som ekorn og bjørn, samt noen studier med måling av stresshormoner i fjær fra ville fugler og fra eggproduserende høner. Nivået av stresshormoner i hår fra pattedyr og fjær fra ville fugler, ligner på det vi kan finne i avføringen, og et høyt nivå av stresshormoner i hår og fjær ser ut til å ha sammenheng med sykdom og andre påkjenninger i dyras miljø.

Slik gikk det når vi målte

I vårt prosjekt ble det samlet inn ullprøver fra lam i ulike miljø og fjærprøver fra slaktekylling og noen eggproduserende høner. Vi fant forskjeller i kortisonnivå hos lam som hadde vært syke med infeksjonssykdommen sjodogg (en flåttbåren sykdom) sammenlignet med lam som ikke hadde vært syke.

De syke lamma hadde også lavere tilvekst enn de friske. Dette tyder på at kortison i ull kan benyttes og videreutvikles som en biomarkør for kronisk stress hos sau.

I fjær fra fjørfe målte vi stresshormonet kortikosteron, som er fuglers dominerende stresshormon. Vi fant forskjeller i nivå av kortikosteron i fjær fra slaktekyllinger fra to ulike gårder og høner fra en liten gård.

De to gårdene med slaktekylling virket tilsynelatende å være veldig like, og i dette forprosjektet kunne vi ikke finne noen forklaring på forskjellen i nivå av kronisk stress hos kyllingene.

Det kan være interessant å måle stress hos kylling fra de to gårdene med slaktekylling igjen, og undersøke nærmere hva som eventuelt kan være årsak til at kyllingene i den ene besetningen opplever mer stress enn kyllingene i den andre besetningen.

Artikkelen held fram under

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.