Velkommen til å bli skolehageinspirert! (Foto: Kirsty McKinnon)
Velkommen til å bli skolehageinspirert! (Foto: Kirsty McKinnon)

Starte skolehage? Inspirasjonskurs 19. oktober 2017 på Tingvoll

En skolehage er en helt spesiell arena for og undervisning. Oppgaver og arbeid i skolehagen gir barn en god og tverrfaglig kunnskapsbase. I hagen kan barna også få impulser til å bli glade i naturen og lære respekt for alle levende organismer. Inspirasjonskurset er rettet mot ansatte i barnehage og grunnskole, gårdbrukere med Inn-på-tunet-tilbud og andre interesserte.

Program

09:30 – 10:00 Velkommen, te/kaffe/noe å knaske på

10:00 – 12:00 Skolehagen som tverrfaglig læringsarena

  • Skolehage forankret i rammeplan og læreplan – det finnes mange muligheter 
  • Forskerspiren - eksempler med småforskere i aksjon

12:00 -13:00 Lunsj basert på produkter fra skolehagen

13:00 – 14:30 Hvordan komme i gang?

  • Planlegging, involvering og finansiering. 
  • Ulike typer skolehage - alt fra skolehage i bøtter og spann til Inn-på tunet skolehage 
  • Hva kan Fylkesmannen bidra med?

14:45 - 16:00 Praktiske eksempler – fra post til post

  • Aktuelle vekster i skolehagen. 
  • Omvisning i Stjernehagen og skolehagen 
  • Studere smådyr, fokus på meitemark 
  • Kompostering 

16:00 – 16:30 Oppsummering og avslutning

Utstilling: Foto fra skolehager, litteratur, utstyr og redskap til skolehagen

Kursavgift: 500,- som inkluderer kaffe/te og lunsj 

Kurssted:Tingvoll Økopark 

Adresse: Gunnars vei 6, 6630 Tingvoll

Bindende påmelding innen torsdag 12. oktober. PÅMELDING

Arrangør: Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Seminaret er støttet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavdelinga

Kursholderne er ansatt ved Norsk senter for økologisk landbruk

Kirsty McKinnon
Kirsty har i mange år jobbet med økologisk kjøkkenhage og prosjekter og kursvirksomhet knyttet til skolehage. Hun har skrevet boken «Kjøkkenhage – dyrk økologisk for norsk klima». Boken gir en fin innføring i økologisk dyrking og er til salgs på kurset. 

Reidun Pommeresche

Reidun jobber med biologisk mangfold i landbruksjord. Meitemark, spretthaler og edderkopper er noen fagområder. Hun formidler om livet i jorda og dets betydning for plantevekst og jordstruktur. På kurset vil hun vise hvordan temaet kan formidles i skolehagen. 

Susanne Friis Pedersen

Susanne jobber med økologisk hagebruk og er ansvarlig for demonstrasjons-hagen, Stjernehagen. Hun vil presentere aktuelle plantekulturer, dyrkingsmetoder og anvendelsesmuligheter for skolehage.

Se innslag om skolehagen i NRK sin serie Grønn glede.

-