Kollage

Hvorfor økologisk? Hva sier forskningen?

Velkommen til dagskonferanse: Hvorfor økologisk? Hva sier forskningen?

Forbruket av økologisk mat øker nå stadig mer og oppmerksomheten om temaet er stort. Det reiser også spørsmål som er viktige å besvare. Kan økologisk produksjon bidra til matsikkerhet i verden? Hvordan, helt konkret, bidrar økologisk landbruk til å ta vare på miljø og økosystemtjenester? Er det noen gevinsten for ernæring og helse? Og hvordan står det til med dyrevelferden på økologiske gårder? På denne konferansen tar vi utgangspunkt i forskningen på feltet og gjør opp status.

Du får møte sentrale forskere fra inn- og utland og det er satt av rikelig med tid til spørsmål, samtale og diskusjon. Vi ønsker hjertelig velkommen til et viktig seminar for framtidens matproduksjon!

Last ned PROGRAM (pdf)

Språk: Seminaret foregår på engelsk

Påmelding: Seminaret er gratis, men av hensyn til matservering må alle melde seg på. Send mail til Jens-Petter Homleid på jens@oikos.no innen 10. november.