Flisfyrt gardsanlegg. (Foto: Lars Heleg Eidahamer)
Flisfyrt gardsanlegg. (Foto: Lars Heleg Eidahamer)

Rådgivning gardsvarmeanlegg

Rådgivning til de som ønsker å bygge gardsvarmeanlegg

Vi tilbyr:

  • Rådgivning for gardsvarmeanlegg som baserer seg på ved, flis og/eller biogass
  • Rådgivning for varmesalgsanlegg og anlegg som kombinerer bruk av bioenergi og solenergi
  • Fagdager for å vise hvordan teknologi og ulike løsninger fungerer, samt å informere om ulike støtteordninger
  • Foredrag under ulike møtearenaer i landbruket som for eksempel medlems- og årsmøter

Rådgivningen kan inneholde:

  • Dimensjonering av anlegg,Logistikk og driftsopplegg for produksjon av brensel,
  • Hjelp med å få inn og vurdere tilbud fra leverandører

  • Hjelp til utfylling og innsending av søknad til Innovasjon Norge om støtte

Bioenergi er et miljøvennlig alternativ, gir økt energifleksibilitet og bidrar til å dekke endrede energibehov. Er verdiskaping på egne ressurser noe for deg?

Kontakt:

Prosjektleder Ingvar Kvande for en uforpliktende prat. Mob. +47 930 15 157 epost: Ingvar.kvande@norsok.no