CHEMOSENS - Kjemosensoriske nervebaner for eggleggingsatferd for skadeinsektet pestfagerfly (Helicoverpa armigera), perifere og sentrale mekanismer

Når hunn-insekter legger egg, vil valg av sted for egglegging bli foretatt på bakgrunn av informasjon som er blitt sanset. Her vil luktesansen være veldig viktig for å finne det rette stedet. Kunnskap om disse mekanismene kan bli benyttet for å kontrollere skadeinsekter uten bruk av kjemiske sprøytemidler.

Et gunstig sted for egglegging må kunne gi beskyttelse mot predatorer, samt gi mat og næring for larvene når de klekker ut av eggene. Samtidig må det ikke bli for stor konkurranse fra andre larver som finnes i nærheten. For å hindre slik predasjon eller konkurranse blir eggene og larvene beskyttet av spesielle duftstoffer. Det er duftstoffer som blir produsert av eggene eller larvene selv, eller av hunn-insektet som legger eggene. Om et annet insekt oppsøker en mulig vertsplante for å legge sine egne egg, men sanser slike duftstoffer, vil det søke etter andre steder å legge eggene. Ved å bruke slike duftstoffer kan man da påvirke atferden til skadeinsekter slik at de ikke legger egg på våre nytteplanter og man forhindrer gnag fra larvene. Da må man identifisere hvilke duftstoffer som finnes på egg og larver, og hva som blir sanset av de voksne insektene.

Det er også nyttig å vite hvordan denne type informasjon blir ledet fra sansecellene på antenne og inn i hjernen slik at man kan få en bedre forståelse for hvordan slik informasjon blir tolket av insektene. Dette må selvfølgelig underbygges med atferdsforsøk for å være trygg på hvilken betydning duftstoffene egentlig har.

I dette prosjektet vil man identifisere slike duftstoffer fra egg og larver fra insektarten pestfagerfly (Helicoverpa armigera) som er et alvorlig skadeinsekt på blant annet bomullsplanter. Denne insektarten har stor utbredelse i hele den tempererte verden. Også kålsommerfugler (Pieris sp.) som er utbredt blant annet i Norge vil bli studert. Kålsommerfuglene kan utrette stor skade på blant annet ulike kålplanter.

Samarbeidspartnere

Bente Gunnveig Berg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for psykologi
Xi Chu, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for psykologi,
Atle Wibe NORSØK – Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK
Pål Kvello Norwegian Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for lærerutdanning
Yang Liu Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing. Kina
Xincheng Zhao Henan Agricultural University, Zhengzhou, Kina

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NTNU, Institutt for psykologi
Prosjektleder: Prof. Bente G. Berg, Inst. for psykologi, NTNU, NTNU
Prosjektdeltakere NORSØK:Atle Wibe
Samarbeidsparter: NTNU, Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences og Henan Agricultural University, Zhengzhou,
Finansiering: Norges Forskningsråd
Tidsperiode: