Frodig kløvereng, godt utgangspunkt for en glad bonde. (Foto: Sissel Hansen)
Frodig kløvereng, godt utgangspunkt for en glad bonde. (Foto: Sissel Hansen)

Kløver i enga

Målet med prosjektet er å kartlegge andel av kløver i enger på økologiske gårder.

Biologisk nitrogenfiksering er en viktig nitrogenkilde på økologiske gårder og kløver har dessuten mange andre positive egenskaper. Samtidig ser vi at det i mange enger på økologiske gårder er lite kløver. Vi vil derfor gjøre en kartlegging av hvor mye kløver det er i enga, på 20 gårder som driver økologisk. Der det er lite kløver vil vi anslå hvorfor.

Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom NORSØK og tre rådgivningsenheter i NLR. Disse velger ut økologiske gårder med eng som er representative for gårder som driver økologisk i distriktet, 10 gårder på Østlandet, seks i Trøndelag og fire i Møre og Romsdal. Undersøkelsene av enga gjøres når enga begynner å vokse opp igjen etter 1. slått. NLR-enhetene velger ut 3 skifter på hver gård for vurdering av kløverinnhold. Vi undersøker om det er aktive knoller på røttene for biologisk nitrogenbinding. Det tas jordprøve til bestemmelse av pH og undersøkelse av kløvernematoder dersom det er lite kløver i enga

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektdeltakere NORSØK:Grete Lene Serikstad og Peggy Haugnes
Samarbeidsparter: Landbruk Nordvest, NLR Trøndelag og NLR Innlandet
Finansiering: Landbruks- og matdepartementet
Tidsperiode: