Sikoriplanten har effekt mot parasitter hos lam. (Foto: Kristin Søtheim)
Sikoriplanten har effekt mot parasitter hos lam. (Foto: Kristin Søtheim)

Global Initiative for Traditional Solutions to Antimicrobial Resistance

Nytt prosjekt med prosjektdeltakere fra 23 organisasjoner i 17 land i Europa.

Dette prosjektet vil etablere et globalt nettverk mellom forskere innenfor human- og veterinærmedisin som jobber med alternativer til antibiotikabruk for å unngå resistensutvikling.
Målet er å formulere minst ett til tre prioriterte forskningsspørsmål som angår både dyr og mennesker og som bidrar til å redusere antibiotikabruken.

Les mer her!

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:Louis Bolk Institute
Prosjektleder: Eric Baars
Prosjektdeltakere NORSØK:Kristin Sørheim og Berit Marie Blomstrand
Finansiering: JPMIAR Network Plus Call 2020 (EU)
Tidsperiode: