Gårdsbiogassanlegg som FoU- og opplæringsarena

Gjennom prosjektet skal biogassanleggene på Tingvoll gard og hos Inge Hoemsnes forbedre drift og prosess i anleggene og gi bedre utnyttelse av strøm, varme og biorest. Samtidig skal anleggene brukes til opplæring.

Det er etablert gårdsbiogassanlegg både hos Inge Hoemsnes og på Tingvoll gard. Dette er to av foreløpig få anlegg i Norge, men det forventes at flere anlegg etableres i nærmeste framtid. Prosjektet gjør det mulig å følge produksjonsprosessen detaljert, med større omfang av analyser enn man vanligvis har mulighet eller ressurser til ved slike anlegg. Et feltforsøk vil også gjennomføres for å studere gjødseleffekt av biorest.

Kunnskapen skal brukes til å utvikle videre drift, samt overføres til andre anlegg som er i gang eller skal etableres. Fremtidig bruk av overskuddsstrøm fra biogassproduksjon til elektriske maskiner tilknyttet gården skal vurderes i en studentoppgave. Kunnskapen skal også brukes til å lære bort om bioøkonomi i praksis til videregående elever. De skal få innsikt i hvordan gjødsel og andre substrat brytes ned av mikroorganismer, hva et anlegg består av, hvordan det driftes, hvordan man kan analysere gass og gjødsel for å bedre styre og forbedre anlegget og hvordan man kan bruke energi og biorest både i små og store biogassanlegg.